ข่าว
100 year

รมว.ศึกษาชม นักเรียนไทยรัฐ ทำขยะเป็นก๊าซ พัฒนาต่อยอด รับศตวรรษที่ 21 (คลิป)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ก.ค. 2562 05:06 น.
SHARE

รมว.ศึกษาธิการชื่นชม “ไทยรัฐ” ช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลสนับสนุน การศึกษาชาติ แนะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเร่งปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 หวังโรงเรียนช่วยเด็กค้นพบตัวเอง วางแผนเป้าหมายได้ในอนาคต ปลื้มผลงาน นร.เปลี่ยนขยะเป็นก๊าซใช้ประโยชน์ได้จริง ดันต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อตอนสายวันที่ 19 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และบรรณาธิการอาวุโส กล่าวรายงานว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เริ่มจัดตั้งลำดับที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.2513 จนถึง พ.ศ.2539 อันเป็นปีที่นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ ถึงแก่อนิจกรรม มีจำนวน 101 โรงเรียน นักเรียน 23,758 คน มีครู 1,735 คน เมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศยกย่องให้นายกำพลเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีบทบาทโดดเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสาร มวลชน โดยให้มีการเฉลิมฉลองในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิไทยรัฐจึงเพิ่มจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก 10 โรงเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญดังกล่าวในสิ้นปี 2562 จะทำให้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยารวมทั้งสิ้น 111 โรงเรียน

“การที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดทำโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยเหตุผลคืออยากตอบแทนประชาชนคนไทย ที่ได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยดีตลอดมา จนเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลในการให้โอกาส แก่เยาวชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสทัดเทียมกับเยาวชนในตัวเมือง หรือในกรุงเทพฯ” กรรมการมูลนิธิไทยรัฐกล่าว

นายมานิจกล่าวอีกว่า สพฐ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาปีนี้เป็นครั้งที่38 โดยแนวคิดในการสัมมนาครั้งนี้ คือ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ สง่างามและทันสมัย การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้มีการเพิ่มวิชาสำคัญเข้าไปอีก 2 วิชาจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระที่มีอยู่เดิม คือ วิชาพลเมืองดี วิชาความรอบรู้เรื่องสื่อสารมวลชน เพื่อผลผลิตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะเป็นคนดีและคนเก่ง มีความรอบรู้ทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ด้านนายณัฏฐพลกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ยูเนสโกประกาศยกย่องให้นายกำพล วัชรพล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชนในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ปี พ.ศ.2562 นับเป็นคนไทยลำดับที่ 28 ที่ได้รับเกียรติอันสำคัญเช่นนี้ การที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐซึ่งเป็นผู้อุปการะเกื้อหนุนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา จะเพิ่มจำนวนถึง 111 โรงเรียน เท่ากับว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่ตนรับผิดชอบ ทั้งรู้สึกยินดีเพิ่มขึ้นไปอีกที่ทราบว่าในโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการจัดการเรียนการสอน 2 วิชาสำคัญ คือ วิชาพลเมืองดี และวิชาความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชน เพราะถือเป็นเรื่องที่มี ความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ ในอนาคต ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องจัดเพื่อรองรับอนาคต ของโลก เพราะทุกๆวัน หรือเกือบทุกๆนาทีมีการพัฒนา ที่มากขึ้น ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาไทยจึงต้องได้รับการสนับสนุน มีการวางแผนเพื่อให้บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเยาวชนของโลกเตรียมพร้อมต่อสู้และปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อย่างมีศักยภาพ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมบุคลากรของประเทศรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผู้บริหารสูงสุดในโรงเรียนจะต้องวางแผนเพื่อบริหารงานในโรงเรียนให้ดีในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องครู ที่ตนให้ความสำคัญมาก รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ หากผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีความเห็นที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียน ก็อยากให้แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นกัน โดยสามารถชี้แนะมายังกระทรวงศึกษาธิการได้ อย่างไรก็ตามตนอยากเห็นโรงเรียนช่วยสนับสนุนจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียนได้ค้นพบตัวเอง รักและชอบในอาชีพอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนอนาคตของตัวเองได้ล่วงหน้า เด็กจะได้มุ่งเป้าเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาไทย และหวังว่าความร่วมมือกันของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษา สร้างบุคลากรให้กับประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไทย

“วันนี้ได้เห็นผลงานและความสามารถของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วต้องชื่นชม โดยเฉพาะการนำขยะมารีไซเคิลเป็นก๊าซ น่าสนใจมาก ได้ฝากให้มีการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นผลงานนี้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากเชื่อว่าการที่ภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษานี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น” นายณัฏฐพล กล่าว

หลังการเปิดงาน นายณัฏฐพลได้เดินดูนิทรรศการของนักเรียน และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่นำมาจัดแสดงไว้ภายในห้องประชุมอย่างสนใจ พร้อมทั้งมีการซักถามนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไทยรัฐวิทยาสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงณัฏฐพล ทีปสุวรรณทำขยะเป็นก๊าซกำพล วัชรพลข่าวหน้า1100 ปีกำพล

คุณอาจสนใจข่าวนี้