ข่าว
100 year

ประกันสังคมมุ่งมั่นให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนเจ็บป่วยพร้อมดูแลจนสิ้นสุดการรักษา

ไทยรัฐออนไลน์19 ก.ค. 2562 14:40 น.
SHARE

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองให้สิทธิการรักษากรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน ว่าสำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์ พร้อมปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิความคุ้มครองการรักษาผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยทุกกรณีจนสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคไต โดยให้สิทธิบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ซึ่งประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 อวัยวะพร้อมกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐานที่ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ รวมถึงกรณีทันตกรรม สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนบางกรณี ที่สำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ 1.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์ 2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง 3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก 4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น 5.การเปลี่ยนเพศ 6.การผสมเทียม 7.แว่นตา ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประกันสังคมประกันสังคมผู้ประกันตนสิทธิการรักษาความคุ้มครองการรักษาพยาบาลข่าวทั่วไป