ข่าว
100 year

น่าห่วงเด็กเรียนสายวิทย์ลดฮวบ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ก.ค. 2562 10:25 น.
SHARE

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการรับนักศึกษาตามระบบ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส รอบ 1-5 ของ มทร.ธัญบุรี พบว่ามีนักเรียนเลือกสมัครเรียนที่ มทร.ธัญบุรีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงความต้องการของตลาด รวมถึงยังเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ มีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาหรือโครงการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความฝันของนักศึกษาที่ต้องการไปหาความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมกับผู้ปกครอง

“จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียนในปีนี้ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (Pure Science) ทั้งนี้เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยตรง เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างยาก ทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆจึงต้องมีการปรับตัว โดยบูรณาการสาขาพวกนี้เข้ากับสาขาอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลายมากขึ้น” นายวิรัชกล่าว

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงใน ทปอ. ว่า จากการติดตามข้อมูลตัวเลขการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยของรัฐจำนวนมากมีตัวเลขนักศึกษาที่ลดลง บางแห่งมีนักศึกษาเข้าเรียนต่อไม่ถึงครึ่งจากจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในกลุ่ม มทร. และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนสายวิทย์วิรัช โหตระไวศยะมทร.ธัญบุรีสมัครเข้าเรียนทปอ.นักศึกษาการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้