ข่าว
100 year

ประกันสังคม การันตีผู้ประกันตนกว่า 16 ล้านคน พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2562 06:01 น.
SHARE

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนทั่วประเทศกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่าจำนวนตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมามี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 11,590,381 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน จำนวน 1,622,988 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3,032,996 คน รวมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวนทั้งสิ้น 16,246,365 ล้านคน หากเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2562 แล้วมีผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นจำนวน 16,160,194 คน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 86,171 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์เฉพาะเดือนเดียว ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิจำนวน 5,615,752 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 7,337.49 ล้านบาท กรณีที่ผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยสำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยไปแล้วถึง 3,500.66 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประกันสังคมสปส.ผู้ประกันตนกระทรวงแรงงานผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED