ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สพฐ.จัดงบฯ หนุนการศึกษา "ไฮสโคป"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2562 10:30 น.
  SHARE

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กระจายอำนาจให้สถานศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เป็นการให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่ Plan Do และ Review ทำให้เด็กรู้จักการวางแผนการเล่น ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จากนั้นจึงให้เด็กมาทบทวนว่าได้เล่นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรตาม ขั้นตอน โดย สพฐ.ได้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 81 โรง และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 183 โรง อีกทั้งได้มีการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 19 โรง ตามกลุ่มคลัสเตอร์ ของ สพฐ. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบ เป็นหลักในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาครูระดับปฐมวัย ซึ่ง สพฐ.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนทั้ง 19 โรง เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน พัฒนาองค์ความรู้แก่ครูผู้สอนและผู้ปกครองจำนวน 250,000 บาทต่อศูนย์ และจากนี้ สพฐ.จะเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 19 แห่ง มาสนทนาเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและนำไปสู่การแก้ไข

  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป เป็นแนวคิดที่ทำให้เด็กได้ฝึกการวางแผน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการลงทุนจัดการศึกษาที่ดีให้กับเด็กโดยเฉพาะระดับปฐมวัยที่ผลวิจัยระบุว่า จะให้ผลตอบแทนกลับคืนถึง 7 เท่าของต้นทุน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้ในอนาคตจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน เป็นผู้มีรายได้สูง ลดการก่ออาชญากรรม.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ไฮสโคปสุเทพ ชิตยวงษ์กพฐ.สพฐ.ปฐมวัยการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้