คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2562 12:30 น.
SHARE

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 เพื่อให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร และรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

สำหรับผู้ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวนั้น ให้แจ้งข้อคิดเห็นพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วส่งเอกสารดังกล่าวไปยังประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2541-2808 - 2811 หรือ E-mail : ojdc@coj.go.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ที่ https://ojc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมข้อคิดเห็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิรับคัดเลือกคุณสมบัติความเหมาะสมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED