ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  หลบ..กด..กัน ไวรัสร้าย ปี’63 ปลอดพิษสุนัขบ้า

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์10 มิ.ย. 2562 05:01 น.
  SHARE


  ย้อนเวลาไปช่วงต้นปี 2561 สถานการณ์การเกิดโรค “พิษสุนัขบ้า” ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงต้นปีกว่า 9 ราย...และมีแนวโน้มลุกลามขยายเป็นวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวแก่ประชาชนไปทั่วทั้งประเทศ

  รัฐบาลเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย...“กรมปศุสัตว์” ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์จนครึ่งปีหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การเกิดโรคทั้งใน “คน” และ “สัตว์” ลดลง

  บันทึกข้อมูลให้สัมภาษณ์จาก กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ได้มีการถอดบทเรียนในอดีต สิ่งที่ค้นพบและเป็นสาเหตุทำให้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดลุกลามขยายตัว คือ...

  เรื่องการตีความขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ได้แก่ เทศบาล อบต. ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะต้องจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัข...แมว ในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้สุนัข...แมวในพื้นที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค ได้แก้ไขโดยร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดความชัดเจน

  จนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อและฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัข...แมวในพื้นที่ได้ นอกจากนี้...ที่ผ่านมาการกระจายวัคซีนลงในพื้นที่ไม่ทั่วถึงและขาดแคลนในบางพื้นที่

  การแก้ไขคือบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนผู้นำเข้าวัคซีน พบว่า ในปี 2562 นี้มีความต้องการวัคซีนจำนวน 14.3 ล้านโดส...วัคซีนที่นำเข้ามามีจำนวน 14.9 ล้านโดส ทำให้วัคซีนมีเพียงพอ ทั่วถึงทุกพื้นที่

  อีกทั้งได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ส่วนคุณภาพของวัคซีนนั้น มีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในภาคสนาม ภายหลังการฉีดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า “วัคซีน”...มีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในระดับท้องถิ่นที่ไม่พบการเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ จาก 2,149 แห่ง เป็น 6,954 แห่ง...ลดพื้นที่ที่ไม่พบการเกิดโรคในคนแต่พบในสัตว์จาก 5,607 แห่ง เหลือ 810 แห่ง

  และ...ลดพื้นที่ที่พบการเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์จาก 21 แห่ง เหลือ 13 แห่ง

  ส่งผลให้สถานการณ์เกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าหมายภายในปี 2563 ประเทศไทยต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์

  “หลบ...กด...กัน” กระบวนการที่ไวรัสพิษสุนัขบ้าสามารถฆ่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปแล้วโดยที่เมื่อเริ่มมีอาการจะเสียชีวิตหมดและวิธีการที่ประเทศสหรัฐฯรายงานมานั้น พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ ที่ผู้ป่วยรอดชีวิตนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการในร่างกายของผู้ป่วยเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาของสหรัฐฯ

  “การทราบกลไกเหล่านี้ทำให้นำมาสู่การรักษาโรคพิษสุนัขบ้าแม้เมื่อไวรัสเข้าสมองแล้วก็ตาม”

  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอดื้อ” ขยายความให้ฟังว่า “หลบ”...ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทำให้ทราบได้ถึงความสามารถของไวรัสที่อยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคโดยที่เมื่อคนถูกกัดไวรัสสามารถจะอยู่ที่บริเวณแผลในเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเวลานานเป็นอาทิตย์หรือเป็นปี

  “เมื่อหลุดจากตัวควบคุมที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อก็จะเพิ่มจำนวนและแทรกเข้าไปในเส้นประสาทเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปที่สมองและไขสันหลัง ซึ่งในภาวการณ์นี้จะไม่สามารถป้องกันโรคได้เลย”

  การพิสูจน์ว่ามีการหลบหรือล่องหนหายตัวเกิดขึ้นก็คือการค้นพบว่าโมเลกุลเล็กๆในกล้ามเนื้อจะคอยขังไวรัสที่อยู่ที่แผล แต่อย่างไรก็ตามไวรัสก็จะพยายามหลุดออกจากการควบคุมโดยปรับรหัสพันธุกรรมให้พ้นจากพันธนาการ...ที่สำคัญก็คือกระบวนการของภูมิคุ้มกันอย่างอื่นในร่างกายจะมองไม่เห็นไวรัสเลย

  “เมื่อโมเลกุลเล็กๆเหล่านี้สู้ไม่ไหว ไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนและหลุดเข้าไปในเส้นประสาท”

  “กด”...ไวรัสเมื่อเข้าสมองจะมีกระบวนการในการจับระบบต่อสู้ไวรัสในเซลล์สมองเอาไปซ่อน แถมยังกดกระบวนการต่อสู้กับไวรัสขั้นพื้นฐาน และนี่เป็นเหตุผลที่เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตสภาพเนื้อสมองดูผิวเผินแล้วจะปกติ แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์สมองก็ตาม แทบจะเห็นความผิดปกติน้อยมาก

  สุดท้าย “กัน”...ไวรัสพิษสุนัขบ้าต่างจากไวรัสชนิดอื่น ที่ผนังหุ้มหลอดเลือดสมองยังผนึกแน่นหนา ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิคุ้มกันจากการรักษาหรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเข้าไปในสมองได้ ดังนั้น ไวรัสจะปลอดภัยและอาศัยอยู่ในเซลล์สมองอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยใช้พลังงานของเซลล์สมองเองในการยังชีพ

  มิหนำซ้ำกระบวนการของเซลล์สมองที่จะทำการผลักไสไวรัสออกไปกลับถูกยับยั้ง...นี่เป็นเหตุผลที่ว่าไวรัสสามารถอยู่ในสมองและไขสันหลัง โดยผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นได้เป็นเดือน และเมื่อเกิดอาการขึ้นหมายความว่าพลังงานในสมองถูกใช้สูญสิ้นไปหมดเหมือนสมองขาดอาหารตาย

  สำหรับการรักษาจะใช้ 3 กระบวนการด้วยกัน...ใช้ไวรัสซึ่งปรับแต่งพันธุกรรมโดยทำให้มีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น, จากการใช้ยาต้านไวรัส และใช้อนุพันธ์ที่สร้างขึ้นจากโปรตีนชิ้นเล็กๆ ซึ่งมีความสามารถในการทำลายเปลือกของไวรัส ทั้งนี้ จะไม่ได้เจาะจงต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าตัวเดียว

  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ฝากทิ้งท้ายว่า...ไวรัสที่ตัดต่อพันธุกรรมในข้อแรกเป็นความร่วมมือกับคณะผู้วิจัยของสหรัฐฯ และการรักษาในวิธีที่สามเป็นความร่วมมือกับคณะผู้วิจัยของสิงคโปร์...การศึกษาเรื่องกลไกการเกิดโรคเป็นการศึกษาในประเทศไทยทั้งสิ้น จากคณะทำงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสัตวแพทย์ของสถานเสาวภา

  ถึงตรงนี้ต้องบอกว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” อันตรายและน่ากลัวจริงๆ กฤษฎา ย้ำว่า กระทรวงฯมีนโยบายเร่งรัดจัดการโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563

  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ...สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.2560-2563 โดยจะต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

  “การดำเนินการนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มแข็งและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน ทั้งนี้ จะมีการดำเนินงานตามโครงการ...มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า”

  เพื่อ “ควบคุมโรค” และหยุด “การระบาด” ของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดนี้...ขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข...แมวมีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งไปที่สายด่วน กรมปศุสัตว์ 06-3225-6888

  หรือ...ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด”...เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างทันท่วงที ความร่วมมือและการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จะสามารถป้องกัน...ควบคุมการเกิดโรคได้อย่างมาก ที่สำคัญ...“สัตว์เลี้ยง” ของท่านจะปลอดจาก “โรคพิษสุนัขบ้า”

  ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า “รัก...เลี้ยง...รับผิดชอบ” พาสุนัข...แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พิษสุนัขบ้าการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าสกู๊ปหน้า1สุขภาพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้