ไลฟ์สไตล์
100 year

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกเอกชนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ไทยรัฐออนไลน์
6 มิ.ย. 2562 12:20 น.
SHARE

ล็อกซเล่ย์นำเทคโนโลยี ไอโอที เซ็นเซอร์ ร่วมสนับสนุนกระบวนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ตามโครงการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ หวังปั้นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์...

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาคเกษตรของไทยในปัจจุบันนอกจากประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชแล้ว สภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และเกษตรกรมีอายุที่มากขึ้น เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตรของไทย การจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง จ.สุพรรณบุรี โดยกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยทดแทนและใช้พัฒนาต่อยอดงานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่ มุ่งสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เป็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามโรดแม็ปของกระทรวงเกษตรฯ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในรูปแบบต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ (IoT Sensors) ที่มาพร้อมกับแพลทฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดในนาแปลงใหญ่ให้เกษตรกรทราบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

นายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ กล่าวว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IoT Sensors ซึ่งมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และแพลทฟอร์มที่ล้ำสมัย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรของไทยให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้นำไปบูรณาการต่อยอดดำเนินการสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ทำให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน สร้างรายได้ที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

สำหรับเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ ที่นำมาร่วมโครงการนำร่องเกษตรอัจฉริยะกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรในวันนี้ เป็นชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ติดตั้งในนาข้าวแปลงต้นแบบกว่า 20 ไร่ เพื่อใช้สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ ตัวอย่างแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตของพันธุ์พืชนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อประเมินสุขภาพข้าว พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรให้บริหารจัดการแปลงนาข้าวได้อย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและมีผลผลิตที่มากขึ้น โดยแพลทฟอร์มดังกล่าวยังสามารถผนวกใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสำรวจติดตามบันทึกการเจริญเติบโต การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อประหยัดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานผู้ดูแลพื้นที่เกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำและไอโอที เซ็นเซอร์ มาใช้บนพื้นที่จริงภายใน เคซี ฟาร์ม จ.เชียงใหม่ของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 25 ไร่ ในการเก็บข้อมูลภาคเกษตรมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านเกษตรดิจิตอล ภายใต้ระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ซันสวีทฯ โดยผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจและยังใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรฯเกษตรกรไทยล็อกซเล่ย์ไอโอที เซ็นเตอร์เกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:58 น.