ไลฟ์สไตล์
100 year

พัฒนาทักษะพระธรรมทูตสอนสมาธิ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 มิ.ย. 2562 09:47 น.
SHARE


จากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 43/2562 ที่วัดสัทธาธรรม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา และพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกกว่า 350 รูป เข้าร่วมประชุม พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานพระวรธรรมคติ เพื่อกระตุ้นการทำงานของพระธรรมทูต ว่าการทำงานพระธรรมทูตเพื่อเสริมสร้างสังคมโลกให้เกิดสันติสุขนั้น ย่อมเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความคิดและความเชื่อที่แตกต่าง ฉะนั้นจึงขอให้พระธรรมทูตยึดมั่นในหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ความอดทน คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ชาวโลกได้รับประโยชน์จากหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวต่อไปว่า สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาออกแบบมาเพื่อให้เอื้อต่อการทำงานของพระธรรมทูต ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของพระธรรมทูต คือ ภาษาและความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่พระธรรมทูตออกไปเผยแผ่ ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ออกแบบการพัฒนาและฝึกอบรมพระธรรมทูต

ข่าวแนะนำ

ด้านพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร. กล่าวว่า มจร.ได้ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น เพื่อตอบสนองการพัฒนาศักยภาพการทำงาน และการพัฒนาพระธรรมทูตให้สามารถตอบโจทย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ มจร.ยังได้จัดวางนโยบายให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนแบบออนไลน์ หลักสูตรสติ และสมาธิ ซึ่งชาวโลกกำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้น

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. กล่าวว่า ที่ประชุมให้มีการพัฒนาพระธรรมทูตอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของชาวโลก ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้สอดรับกับความต้องการของชาวโลก โดยเน้นว่าควรพัฒนาพระธรรมทูตให้มีทักษะการสอนสติและสมาธิอย่างเข้าใจและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และทักษะที่สำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกัน คือ ทักษะการสื่อสารทางภาษา และการเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระธรรมทูตฝึกอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดสัทธาธรรมสหรัฐอเมริกาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 20:03 น.