king10
Thairath Logo
กีฬา

ความหวังของคนไทยตั้งใจไปเที่ยว เกาหลีใต้จ่อทบทวนระบบคัดกรองคนเข้าเมือง

Share :
line-share-logo

กงสุลไทยหารือเกาหลีในการประชุม เผย จ่อทบทวนระบบคัดกรองคนเข้าเมือง ป้องกันไม่ให้กลุ่มคนไทยที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงถูกปฏิเสธ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่เนื้อหาการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 4 ที่กรุงโซล ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายอิน ชิกอู (In Shik Woo) อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการประชุม และฝ่ายไทยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนอยู่ในระดับที่ดี โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยประมาณ 1,800,000 คนต่อปี และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ประมาณ 500,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก และเห็นพ้องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลตั้งแต่ต้นทางเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยสุจริต เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนคนไทยที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ประมาณ 140,000 คน

ภายหลังสิ้นสุดการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้แรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศโดยไม่ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้กระทำผิด ยังมีคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายถึงร้อยละ 39 ของจำนวนคนต่างชาติทั้งหมดที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย โดยสาธารณรัฐเกาหลีจะบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาทำงานและนำคนเข้ามาทำงานผิดกฎหมายให้มากขึ้น

ในโอกาสนี้ฝ่ายไทยได้หารือกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแสวงหาช่องทางการรับแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มเติมจากระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System - EPS) เนื่องจากแรงงานไทยจำนวนมากยังต้องการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกกฎหมาย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การดำเนินการจ้างแรงงานตามฤดูกาลกับประเทศอื่นๆ โดยเห็นพ้องกันที่จะศึกษารายละเอียดเพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดส่งแรงงานไทยต่อไป

พร้อมกันนี้ ไทยได้ขอให้สาธารณรัฐเกาหลีอำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมืองแก่คนไทยที่เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีตามแนวปฏิบัติสากล ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีอาจมีการทบทวนการพิจารณาใช้ระบบ Electronic Travel Authorization (ETA) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งระบบนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการคัดกรองคนเข้าเมืองได้ดียิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้กลุ่มคนไทยที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงถูกปฏิเสธการเข้าเมือง.

(ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม...
ตม.เกาหลีเกาหลีผีน้อยตม.ข่าวโซเชียลข่าวทั่วไป