กีฬา
100 year

รู้ครบรสประวัติศาสตร์นครเชียงตุง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 เม.ย. 2562 10:11 น.
SHARE

ภาพจาก www.sac.or.th 

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กล่าวว่า ศมส. จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และมานุษยวิทยาที่น่าสนใจภายในห้องสมุด ศมส. โดยกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 30 กำหนดจัด ในหัวข้อ “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง”

ซึ่งนำเสนอและขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนครเชียงตุง ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นเมืองหนึ่งของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ทั้งลักษณะการเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆโดยรอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนครเชียงตุงกับรัฐไทย ตลอดจนมีเนื้อหาและภาพถ่ายจากคำบอกเล่าประสบการณ์จริงของเจ้านางสุคันธาราชธิดาของเจ้าหลวงนครเชียงตุงที่เข้มข้นครบรส โดยวิทยากร ผู้เขียน หนังสือนครเชียงตุง ได้แก่ นายไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี จัดขึ้นในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศมส. สำรองที่นั่งฟรีที่เว็บไซต์ www.sac.or.th  หรือ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 หรือ 3403.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรนครเชียงตุงรัฐฉานเมียนมาศมส.พีรพน พิสณุพงศ์สุทัศน์ จารุมณีการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED