ไลฟ์สไตล์
100 year

เครือข่ายชุมชนร่วมจัดการศึกษาตอบโจทย์ประเทศ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 เม.ย. 2562 09:38 น.
SHARE

จากการสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย.2560-พ.ค.2562 โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มรภ.มหาสารคาม, ม.มหาสารคาม, มรภ.พระนครศรีอยุธยา, มรภ.เทพสตรี และ มรภ.นครศรีธรรมราช โดยมี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการโครงการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ 11 จังหวัด 30 เครือข่าย 161 สถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และที่สำคัญเด็กและเยาวชนในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดผลที่ไม่คาดคิด คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ข่าวแนะนำ

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ภาคีราชบัณฑิต กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษาฐานชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากยุค 4.0 สู่ 5.0 ว่า โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ตอบโจทย์การศึกษาของประเทศไทย เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาจำนวนมาก อาทิ หลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของชุมชน คู่มือการจัดการเรียนรู้ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คู่มือการพัฒนาชีวิต เป็นต้น การจัดการศึกษายุค 4.0 คือการสร้างนวัตกรรม แต่การจะก้าวสู่ยุค 5.0 คือ การใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไพฑูรย์ สินลารัตน์สสส.การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยครุศาสตร์พิณสุดา สิริธรังศรีการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:47 น.