ไลฟ์สไตล์
100 year

ปลื้มผลประเมิน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 เม.ย. 2562 09:15 น.
SHARE

ดร.ปัญญา แก้วกียูร กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ (คตป.ศธ.) เปิดเผยว่า จากการสรุปผลการประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 จำนวน 13 โรงเรียนทั่วประเทศ ผลการประเมิน โรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ด้านโรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ ในการพัฒนา 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านคุณภาพครู ด้านคุณภาพบริหารจัดการ ด้านคุณภาพอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ด้านการยอมรับและความสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งเป็นการประเมินแบบเข้มข้น โรงเรียนที่ผ่านต้องเกินร้อยละ 80 โดยด้านนักเรียนพบว่าเป็นไปตามคุณลักษณะ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่เห็นชัดเจน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ดร.ปัญญากล่าวอีกว่า จากผลการทดสอบ o-net ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ มีผล o-net เฉลี่ยสูงขึ้น โดยวิชาที่สูงที่สุดคือ ภาษาไทย รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็เพิ่มขึ้น ด้านคุณภาพครูผู้สอนพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นครูหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถสอนตามหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ครูมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนก็สามารถพัฒนาโรงเรียนได้ดี เป็นที่ยอมรับ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของท้องถิ่น และเอื้อต่อความต้องการของชุมชน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่เป็นต้นแบบมีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี ส่วนการยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน เป็นจุดเด่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมแล้ว การพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นับได้ว่าเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่ควรให้สถานศึกษาอื่นๆ มาเรียนรู้เป็นแบบอย่าง เพราะการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ จะส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการปัญญา แก้วกียูรโอเน็ตผลโอเน็ตการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:38 น.