ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  น้ำใจคนไทยท่วมท้น ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท กว่า 18 ล้านบาท

  ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2562 19:20 น.
  SHARE

  มท.จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ มียอดบริจาคทั่วประเทศกว่า 18 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากจน-ด้อยโอกาสในชนบท

  เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย

  โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงที่มาของการทอดผ้าป่า ว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีในชนบทที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี

  "ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส มาแล้วไม่น้อยกว่า 98,634 คน รวมเป็นเงิน 117,756,400 บาท และกองทุนยังคงดำเนินการช่วยเหลือมอบทุนอุปการะอย่างต่อเนื่องต่อไป ปีละไม่น้อยกว่า 2,000 คน ซึ่งการทอดผ้าป่าในปีนี้ ยังได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยปีนี้ในส่วนกลางมียอดเงินบริจาค จำนวน 1,723,748 บาท และส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศมียอดเงินบริจาค จำนวน 16,689,248 บาท รวมเป็นเงิน 18,412,996 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กชนบทในครั้งนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากทุกๆ ท่านตลอดไป มาร่วมกันสร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ในชนบท" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสช่วยเหลือเด็กสมทบทุนข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้