ข่าว
100 year

เปิดมุมมองเยาวชนไทยในเวทีโลกใช้ "ดิจิทัล" อย่างไรเพิ่มรายได้ให้ "เกษตร"

ไทยรัฐออนไลน์27 ธ.ค. 2561 09:00 น.
SHARE

เปิดมุมมองตัวแทนเยาวชนไทยในเวทีโลกอย่างงาน APEC Voices of the Future ฉายวิสัยทัศน์นำดิจิทัล มาช่วยพัฒนาลดความเลื่อมล้ำ ลดช่องว่าง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย

นายทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะที่เราได้ร่วมสนับสนุนผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน APEC Voices of the Future หรือ การประชุมผู้นำเยาวชนเอเปก

ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้จัดคู่ขนานไปกับการประชุม APEC 2018 เมื่อวันที่ 12-18 พ.ย.61 ที่ผ่านมา ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินี โดยหัวข้อหลักสำหรับงานในปีนี้คือ การสร้างโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิตอล หรือ Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future

สิ่งที่น่าสนใจ คือ เยาวชนจากทั่วโลกได้มานำเสนอแนวคิดต่างๆ เช่น เยาวชนจากประเทศจีนที่มาบอกเล่าเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจได้ไกล และพยายามดึงคนจนขึ้นมา ขณะที่ญี่ปุ่น บอกเรื่องบทบาทเยาวชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อเกิดภัยบัติ รวมไปถึงเรื่องความเลื่อมล้ำทางเพศ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนอย่างไร

ขณะเดียวกัน APEC CEO Summit 2018 ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พบปะกับผู้บริหารของบริษัทเอกชนและองค์การภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับฟังมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชั้นสูงจากบริษัทชั้นนำในภูมิภาค

นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยยังได้พบกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยซึ่งได้ ให้เกียรติในการอธิบายแนวคิด เป้าหมาย และกระบวนการทำงานขององค์การภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ APEC Business Advisory Council (ABAC) ในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

สำหรับงานนี้ มีประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ สหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด จากมาเลเซีย เป็นต้น และมีการอภิปรายจากผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การกล่าวสุนทรพจน์ของสี จิ้น ผิง และไมค์ เพนซ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

โดย สี จิ้น ผิง ผู้นำจีน ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นถึงข้อตกลงทางการค้าผ่านองค์กรกลางระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคีที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าองค์การกลางที่มีอยู่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่การหันหลังให้กับองค์กรดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ขณะที่ ไมค์ เพนซ์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้เน้นถึงความสำคัญของการทำการค้าอย่างยุติธรรม โดยมีการระบุว่า จีนได้เอาเปรียบสหรัฐฯ ด้วยการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าในระดับสูง การกำหนดโควตา และการบังคับให้บริษัทสหรัฐฯถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการกล่าวหาจีนในประเด็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง

ทางด้านนางสาวพิชญา หลิวจันทร์พัฒนา หรือ น้องพิช หนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมงาน APEC Voices of the Future เปิดเผยว่า เพื่อนในกลุ่มที่เข้าวร่วมงานนี้ด้วยได้แก่ นายทรงลาภ เรียงเครือ นางสาวพิชชากร ชวรางกูร นางสาวฐิตา แสงหลี และนายณภพ จงสุทธานามณี พวกเราได้ชูประเด็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย ทั้งนี้เราจะพบว่า "เกษตรกร" ถือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในไทย

ทั้งนี้ แรงงานในภาคเกษตรคิดเป็นประมาณ 30% ของทั้งประเทศ แต่กลับมีสัดส่วนเพียงประมาณ 10% ของ GDP และที่สำคัญเกษตรกรไทยมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ำกว่าภาพรวมทั้งประเทศ โดย ต้นตอของปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรมาจาก

1. ที่ดินทำการเกษตรที่ไม่ได้ขนาด และคุณภาพ
2. ระบบชลประทานที่ไม่เอื้ออำนวย
3. ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
4. ปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

ทั้งนี้ ปัจจัยเรื่อง การกดราคาจากพ่อค้าคนกลางนั้นเป็นจุดสำคัญ เราจึงทำการศึกษาลงลึกไปที่ประเด็นดังกล่าว เราจึงพบว่า คนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ปัญหาเรื่องการกดราคาของพ่อค้าคนกลางได้

โดยมีตัวอย่างจริงให้เห็นแล้วว่า รูปแบบของ Online market place หรือ แหล่งซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ นั้นสามารถลดอำนาจการต่อรองของตัวกลางในระบบเก่า หรือ ที่เรียกว่า พ่อค้าคนกลาง และเพิ่มความสามารถในการกำหนดราคาให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นวิธีการแก้ปัญหาเดียวกันนี้ยังอาจเป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรของประเทศเจ้าภาพอีกด้วย

น้องพิช เล่าต่อว่า พวกเรายังได้ร่วมกันร่างปฏิญญาเยาวชน โดยมีเนื้อหาดังนี้ การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อวิสัยทัศน์ APEC 2018 พวกเรามองว่าการเข้าถึงตลาดได้อย่างเสรี และความเท่าเทียมทางโอกาสเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกและการลดความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม ดังนั้นผู้แทนเยาวชนจะช่วยกันส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี ผู้แทนเยาวชนเรียกร้องผู้นำในปัจจุบันให้ตระหนักถึงความเห็นของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต

นอกจากนี้ เยาวชนเสนอให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งจัดหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึงในทุกเขตเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่เท่าเทียมกันให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโต รวมถึงควรมีการสร้างโอกาสให้กับผู้สร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในแง่ของแหล่งเงินทุน รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ขณะเดียวกัน เยาวชนมองว่าในแต่ละเขตเศรษฐกิจยังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เยาวชนเชื่อว่าการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ พวกเราตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นสิ่งแวดล้อม ทุกสมาชิกเขตเศรษฐกิจควรช่วยกันต่อสู้กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลือง เยาวชนหวังว่าสมาชิก APEC จะจัดหาบริการพื้นฐานทางด้านสุขภาพแก่พลเมือง รวมทั้งสุขภาพจิต  พยายามลดมุมมองด้านลบต่อการเข้ารับการรักษาด้านสุขภาพจิต

ขณะที่ การส่งเสริมการเติบโตอย่างเท่าเทียมด้วยการปฏิรูปทางโครงสร้าง นั้นควรเน้นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบการศึกษาในเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา และส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง รวมทั้งความเข้าใจในประเด็นจรรยาบรรณทางด้านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภบล.ภัทรพิชญา หลิวจันทร์พัฒนาAPEC 2018APEC Voices of the Futureการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้