ไลฟ์สไตล์
100 year

สสส. - สคล. ร่วมเชิดชูคนหัวใจแกร่ง ฉลองชัยงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสส.
6 พ.ย. 2561 15:25 น.
SHARE

แม้ทุกๆ ปีจะมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นจนน่าตกใจ ทว่าก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่เริ่มมองเห็นถึงพิษภัยและ
แน่วแน่จะเดินจากน้ำเมาเหล่านี้ไปให้ได้เช่นกัน หลายคนก้าวออกไปได้อย่างถาวรด้วยความหนักแน่นดุจหัวใจเพชร หลายคน
เดินตามเส้นทางของความมุ่งมั่นดั่งคนหัวใจเหล็ก และบางคนก็เปรียบเสมือนคนหัวใจหิน แน่วแน่ที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็น
คนใหม่ โดยอาศัยวาระสำคัญอย่าง ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ หลายคนจึงเปลี่ยนตัวเองได้จากจุดนี้ และนั่นเป็น
เหตุผลของการจัดงาน ‘เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561’ ภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธาน
เปิดงาน ‘เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561’ ภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะเดินออกจากเส้นทางของนักดื่ม คือกำลังใจ โดยเฉพาะกำลังใจจากคน
ใกล้ชิด รวมจนถึงสังคมรอบข้างที่เห็นความสำคัญและความหมายยิ่งใหญ่ในสิ่งที่พวกเขาลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง “การที่
เราจะสามารถเลิกเหล้าได้ต้องเริ่มต้นมาจากทั้งพลังจากตัวเราเอง นั่นคือ พลังใจ แต่สิ่งแวดล้อมเองก็สำคัญมาก โดยเฉพาะ
ครอบครัวและชุมชน ถ้าหากครอบครัวช่วยให้กำลังใจได้เพิ่มขึ้น ชุมชนจัดบรรยากาศที่เหมาะสม ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้สูง สำหรับปีนี้การรณรงค์ของเราอาจจะเริ่มต้นจากสเกลเล็กๆ แต่เชื่อว่าคนที่เป็นคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร ซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ในการเลิกเหล้าได้สำเร็จ ดังนั้นถ้าหากเขาสามารถขยายจำนวน หรือชักชวนคนใกล้ชิดโดยตรง เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้เร็วขึ้น เราจึงอยากขอบคุณกลุ่มคนเหล่านี้ และเป็น
เหตุผลของการจัดงานเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ขึ้น เพราะเมื่อเขาได้ทราบว่า สิ่งที่เขาทำอยู่นี้ เขาไม่ได้ทำเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนอีกมากมายร่วมเดินในเส้นทางเดียวกัน ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า สิ่งที่เขาทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง อาจจะ
มีปัญหาบ้าง แต่ทุกคนก็จะมาเป็นกำลังใจให้กัน ช่วยเหลือกันและกัน งานวันนี้จึงเป็นงานเล็กๆ ที่เราจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ
พลังเล็กๆ แต่จะกลายมาเป็นพลังที่มีความหมายในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม


สำหรับ ‘เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561’ ภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ในครั้งนี้ยังเป็นการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน (งดเหล้าได้ครบพรรษา) คนหัวใจเหล็ก (งดเหล้าติดต่อกัน 3 ปี) และคนหัวใจเพชร (ไม่ดื่มเหล้ามากกว่า 3 ปี หรือตลอดชีวิต) จำนวน 100 คน เพื่อเป็นกำลังใจ และชื่นชมในพลังแห่ง
ความมุ่งมั่นจนเดินในเส้นทางใหม่ได้สำเร็จ ไม่ว่าจะมีหัวใจแกร่งเพียงใด ทุกคนที่ตั้งมั่นลด ละ เลิกดื่มเหล้า ก็ล้วนแล้วแต่
เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอีกหลายคนในสังคมได้เช่นกัน อย่างคุณมะลิวรรณ ขวัญทองห้าว หนึ่งในคนหัวใจหิน ซึ่งตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้กล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวเองตัดสินใจลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ก็ด้วย
เหตุผลทางด้านสุขภาพเป็นสำคัญ แม้ที่ผ่านมาจะดื่มไม่มาก แต่การอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงและปฏิเสธการดื่มไม่ได้แทบทุกครั้ง ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในวันที่วัยล่วงเลยมากยิ่งขึ้น “สุดท้ายก็อยู่ที่ใจตัวเองว่า เราอยากจะทำจริงหรือเปล่า สมัยก่อนดื่มเหล้าเพราะเพื่อนชวน จากนิดๆ หน่อยๆ ก็เริ่มมากขึ้น แต่พอเราตั้งใจว่าจะไม่ดื่มในช่วงพรรษานี้ให้ได้ เพื่อนชวน
ก็กล้าปฏิเสธ ก็ให้เหตุผลไปว่าสุขภาพไม่ดี รักษาน้ำใจเขา พอเลิกดื่มได้ สุขภาพเราดีขึ้น จิตใจก็ดีขึ้นเยอะ องค์รวมดีขึ้นมาก”

เช่นเดียวกันกับ คุณขนิษฐา สกุลทอง ซึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานมากตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น จนกระทั่งอายุ 37 ปีที่เริ่มรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเป็นเหตุผลสำคัญหนึ่งที่เธอควรลด ละ เลิก การดื่มให้ได้ “สมัยก่อนดื่มเพราะ
เพื่อนชวน เวลาเดินผ่านเพื่อนก็ชวน เอาหน่อยนิดหนึ่ง ถึงไม่ได้เยอะ แต่มันอยู่ในชีวิตมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่า ตื่นเช้ามาร่างกายมันเริ่มไม่ไหว เพลีย ก็เลยเริ่มห่างๆ ทีละนิด ตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆ รู้สึกว่าความยากอยู่ที่ทั้งทางกายและทางใจ แต่พอทำได้ ร่างกายเราดีขึ้นมาก ตื่นเช้ามาโล่งขึ้น รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น” หลายคนบอกว่า หากเป็นไปได้ก็อยากเดิน
ไปให้ถึงการเป็นคนหัวใจเพชร ซึ่งคุณสำเนียง บุญลือ คนหัวใจเพชร ที่เลิกดื่มมากกว่า 30 ปีกล่าวว่า จุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ใจ
ของตัวเองเป็นหลัก รองลงมาจึงเป็นเรื่องของกำลังใจจากคนรอบข้าง “ผมมองว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจริงๆ ถ้าเราตั้งมั่นแล้วอะไร
ก็มาขัดขวางเราไม่ได้ อย่างผมเลิกดื่ม เลิกสูบมาตั้งแต่ ปี 2521 พอจะหยุดก็หยุดเลย เพราะไม่อยากเห็นชีวิตเราจมอยู่กับ
สิ่งเหล่านี้ พอเรามุ่งมั่นแล้วอะไรก็มาขวางเราไม่ได้ ก็อยากเป็นกำลังใจให้คนที่ละเลิกได้แล้ว เดินต่อไป เพื่อตัวเองและคน
ในครอบครัว”


‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ จึงนับได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกปี ทั้งจากการรับรู้ของ
สังคมจนถึงการลงมือปฏิบัติจนเกิดผล โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน
ในการร่วมรณรงค์ อาทิ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ ‘งดเหล้าเข้า
พรรษา’ สำเร็จได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงต่อยอดต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ที่ได้ดำเนินนโยบายในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งระดับนโยบาย จนถึงการดำเนินงานในระดับชุมชน คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ สคล. เปิดเผยว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการผสานการดำเนินกันระดับต่างๆ เหล่านี้

“เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในปีนี้เราทำงานร่วมกับนายอำเภอ โดยคัดเลือกนายอำเภอที่มีใจอยากร่วมโครงการ ‘นายอำเภอชวนงดเหล้าเข้าพรรษา’ ได้ทั้งหมด 157 ท่าน ด้วยวัตถุประสงค์
คืออยากให้ท่านช่วยสนับสนุนในเชิงนโยบาย เรามีการเวิร์กช็อปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอำเภอแต่ละท่าน จนเกิดเป็นกระบวนการที่น่าสนใจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บางท่านใช้วิธีออกไปพบชาวบ้านทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา
ในวัดต่างๆ หรือบางท่านก็ใช้วิธีร่วมกับผู้นำชุมชน บางท่านก็ใช้วิธีเดินตามพระในช่วงบิณฑบาตเพื่อเชิญชวนชาวบ้านเลิกเหล้า ส่วนการดำเนินงานในระดับที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงคุณภาพในระดับชุมชน เราจะเน้นการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 3-4 ปีหลังมานี้ได้เริ่มรับสมัครว่าชุมชนไหนอยากทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง จนปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมกว่า 1,500 แห่ง มีคนเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน ในช่วงเข้าพรรษาก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ‘ช่วย ชม เชียร์’ เพื่อให้การงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษาสำเร็จได้จริง”

แม้จะผ่านช่วง ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ มาแล้ว แต่การต่อยอดเพื่อผลระยะยาวก็ยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย คสอ. วางแผนการดำเนินนโยบายร่วมกับอำเภอต่อไป 3 ปี รวมถึงต่อยอดด้วยแนวคิดโดยนำคนที่สามารถลดละเลิกได้มาเป็น
วิทยากรสำหรับคนที่กำลังจะเลิกดื่ม ทั้งนี้เพื่อให้เห็นแนวทางที่เกิดเป็นจริงได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งต่อพลังใจไป
สู่กันและกัน ขยายจำนวนคนหัวใจเหล็ก คนหัวใจเพชร ให้มีจำนวนมากขึ้น เหมือนเช่นที่ค่อยๆ เกิดขึ้นแล้วในหลายชุมชน เช่น ตัวอย่างจากโครงการ ‘คู่รักพักตับ’ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่ม อสม. ชวนคนใกล้ชิด อย่างสามีหรือภรรยา มาร่วมเลิก
เหล้าได้สำเร็จ

นอกจากคนหัวใจหิน ที่ก้าวผ่าน ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ ได้สำเร็จแล้ว เชื่อแน่ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ความหวังที่จะได้เห็น
จำนวนคนหัวใจเหล็ก คนหัวใจเพชร เพิ่มจำนวนมากขึ้น ก็จะเกิดเป็นจริงได้อย่างแน่นอน หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึงมอบพลังใจที่ดีต่อกันอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

งดเหล้าเข้าพรรษาสสส.วันเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 18:47 น.