ไลฟ์สไตล์
100 year

“เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ทรงห่วงใย ให้ความรู้คนไทยบริโภคสื่อดิจิทัล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 ก.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยเยาวชนไทยบริโภคสื่อดิจิทัล ทรงให้ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยเปิดโครงการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี).

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งบริโภคข่าวสารจากสื่อดิจิทัล ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ ทำให้มีความเสี่ยงกับภัยอันตรายจากข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่ ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน

ข่าวแนะนำ

ทรงเล็งเห็นความสำคัญของ สถาบันครอบครัว ในการปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน จึงทรงมอบหมายให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “เฮลท์ตี้ ดิจิทัล แฟมิลี่ (Healthy Digital Family) เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ให้เป็นหนึ่งในภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน

วิทยากรให้คำแนะนำการพิจารณาและวิเคราะห์ “Fake News” ข่าวปลอม หรือข่าวลวง แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าโครงการ ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต.
วิทยากรให้คำแนะนำการพิจารณาและวิเคราะห์ “Fake News” ข่าวปลอม หรือข่าวลวง แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าโครงการ ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต.
นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดัง และดารานักแสดง ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่โพสต์ทางโซเชียลต้องตรวจสอบก่อนแชร์.
นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดัง และดารานักแสดง ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่โพสต์ทางโซเชียลต้องตรวจสอบก่อนแชร์.

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเป็นพ่องานใหญ่ เปิดโครงการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ จ.นนทบุรี) และจังหวัดต่างๆ ด้วยการจัดนิทรรศการพร้อมกิจกรรมหลากหลาย

ดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นคำที่คนไทยได้ยินบ่อยขึ้นในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นแนวทางดำเนินการให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทุกวันนี้ประชาชนในประเทศไทยต่างใช้ชีวิตผูกติดกับดิจิทัล ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน จึงมุ่งหวังให้คนไทยรู้เท่าทันการเติบโตของ ยุคดิจิทัลและเสพสื่ออย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์แยกแยะ และเลือกเสพ ข้อมูลจากสื่อ สร้างเกราะคุ้มกันให้ครอบครัวและเยาวชนในการใช้สื่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและนำไปสู่สังคมเข้มแข็ง มิใช่เพียงปัญหาของไทยเท่านั้น ยังเป็นปัญหาของโลกด้วย” ศ.นพ.นิธิ กล่าวถึงวัตถุประสงค์

นักเรียนให้ความสนใจเข้าชมเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่จัดให้คำแนะนำ การรับข่าวสารจากสื่อโซเชียลอย่างถูกต้อง.
นักเรียนให้ความสนใจเข้าชมเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่จัดให้คำแนะนำ การรับข่าวสารจากสื่อโซเชียลอย่างถูกต้อง.

ภายในงานฯ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ จ.นนทบุรี) มีการจัดนิทรรศการผ่านสื่อผสมแบบ interactive และเกมตอบคำถามที่ใช้ภาพอินโฟกราฟิกและการ์ตูนในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนและประชาชนเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น มีการนำเสนอคลิปวิดีโอให้ความรู้ภายในบริเวณงาน ที่ผู้สนใจ เลือกรับชมได้ตามอัธยาศัย และมีการเสวนาบนเวทีโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และดารานักแสดง อาทิ ไมค์–ภัทรเดช สงวนความดี, พีค–ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ยุ้ย–จีรนันท์ มะโนแจ่ม, อาร์ต–พศุตม์ บานแย้ม, มอส–ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ฯลฯ

นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผจก.ทั่วไป เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ร่วมเปิดโครงการฯ ที่ จ.นครราชสีมา.
นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผจก.ทั่วไป เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ร่วมเปิดโครงการฯ ที่ จ.นครราชสีมา.
นายอรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม) และ พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ (ปูไข่) ร่วมแชร์ประสบการณ์.
นายอรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม) และ พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ (ปูไข่) ร่วมแชร์ประสบการณ์.

รวมทั้งทนายดัง นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์, นายษิทรา เบี้ยบังเกิด (ทนายตั้ม) และอีกมากมาย มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และข้อคิดการใช้สื่อ ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ อาทิ การแชร์ข้อความออนไลน์ ภัยจากการพนันออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อโซเชียล การเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิทัล การป้องกันตนเองจากการถูกแฮ็กข้อมูล และการทำธุรกิจออนไลน์

เหล่าวิทยากรและดารานักแสดงต่างนำประสบการณ์ตรงของตัวเอง ปัญหาที่พบบ่อยๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเล่าพูดคุยด้วยคำพูดที่ฟังง่าย สามารถนำไปใช้ได้ทันที

จากนั้นจัดอีก 3 ครั้ง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา วันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 1-7 ต.ค. และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ZPELL รังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 26-28 ต.ค.2561

นักศึกษาชายหญิงให้ความสนใจเข้าชมสื่อดิจิทัลที่ไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่ไปร่วมโครงการฯ.
นักศึกษาชายหญิงให้ความสนใจเข้าชมสื่อดิจิทัลที่ไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่ไปร่วมโครงการฯ.
น.ส.สุนิษา กองธนชะ และ น.ส.รุ่งฤดี มุ่งแสงกลาง นศ.ม.ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ชื่นชอบ.
น.ส.สุนิษา กองธนชะ และ น.ส.รุ่งฤดี มุ่งแสงกลาง นศ.ม.ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ชื่นชอบ.

ในแต่ละจังหวัดจะมีโอกาสจะได้ฟังเรื่องราวดีๆ หัวข้อเสวนาที่ครอบคลุมรอบด้าน อาทิ การแชร์ข้อมูลโดยขาดการไตร่ตรอง การปกป้องความเป็นส่วนตัว บนโลกออนไลน์ การใช้ธุรกรรมออนไลน์ การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์ พฤติกรรม เสี่ยงผิดกฎหมาย จากเหล่าวิทยากรและดารานักแสดงอีกมากมาย

อาทิ แพนเค้ก–เขมนิจ จามิกรณ์, เคลลี่ ธนะพัฒน์, ขวัญ–อุษามณี ไวทยานนท์, อ๋อม–อรรคพันธ์ นะมาตร์, ยุ้ย–จีรนันท์ มะโนแจ่ม ฯลฯ

สำหรับการจัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการอย่างคึกคัก ด้วยความสนใจ น.ส.สุนิษา กองนะ และ น.ส.รุ่งฤดี มุ่งแสงกลาง นศ. ม.ราชมงคลอีสาน สาขานครราชสีมา เผยว่าโครงการนี้ดีมาก ทำให้รู้ว่าต้องตรวจสอบก่อนแชร์

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้และ ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th  จะได้รู้ทันสื่อดิจิทัล.

วีรพงศ์ เหรียญประเสริฐ รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดิจิทัลไทยแลนด์นิทรรศการสื่อดิจิทัลวีรพงศ์ เหรียญประเสริฐสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08:06 น.