ข่าว
100 year

เน้นปฏิบัติเติมความสามารถเด็กไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ย. 2561 05:10 น.
SHARE

จากการสัมมนาเรื่องรวมพลังร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาเรื่องแนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศว่า การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของเด็กไทยต้องเริ่มในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยแต่ละช่วงชั้นต้องต่อยอดและส่งเสริมซึ่งกันและกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้เด็กสามารถรู้ตัวตนว่าในอนาคตอยากเป็นอะไร อยากประกอบอาชีพอะไร ดังนั้น บทบาทของครูแนะแนวหลังจากนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนหลังจากนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการสร้างนวัตกรรมขึ้น ซึ่งทุกอย่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการปฏิบัติจริงแทบทั้งสิ้น หลังจากนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เชื่อว่าหากทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยอย่างเต็มที่แล้วจะสามารถยกระดับการศึกษาไทยได้แน่นอน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุดม คชินทรกระทรวงศึกษาธิการความสามารถเด็กไทยการศึกษาอุดมศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้