ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดตัว 15 ภาคธุรกิจ สอบผ่านกิจการเพื่อสังคม เข้าพบบิ๊กตู่

  ไทยรัฐออนไลน์29 ส.ค. 2561 08:40 น.
  SHARE

  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เปิดตัว 15 สถานประกอบการ คุณสมบัติผ่านฉลุยกิจการเพื่อสังคม เป็นครั้งแรกของไทย เพิ่มภาพลักษณ์องค์กร พร้อมสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้...

  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 15 กิจการ มายังทำเนียบรัฐบาล เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2561-2564 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำข้อคิดเห็นมาประกอบการจัดทำร่างแผนกิจการเพื่อสังคม

  3. จัดงาน Kick off Social Enterprise : SE เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้ภาคธุรกิจที่สนใจได้รับทราบและยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม ภายใต้งาน Thailand Social Expo และ 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

  อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 15 กิจการ ได้แก่ 1. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2. บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 3. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 4. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด 5. บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด 6. บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด 7. บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด 8. กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ 9. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 10. บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 11. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด 12. บริษัท คิดคิด จำกัด 13. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ 14. สหกรณ์กรีนเนท จำกัด และ 15. บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

  นอกจากสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติรับรองจะได้รับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559

  ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รับทราบการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กิจการเพื่อสังคม15 สถานประกอบการ15สถานประกอบการเพื่อสังคมพัฒนาสังคมรับรองกิจการเพื่อสังคมการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้