ข่าว
100 year

สวทช.ยกระดับเครื่องมือการแพทย์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ส.ค. 2561 05:15 น.
SHARE

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย รอง ผอ.โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ไอแทปร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซล จัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เน้นการให้และสร้างความรู้ในลักษณะระบบนิเวศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยสามารถเติบโตไปได้และมีมาตรฐานสากล

ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไอแทป กล่าวว่า การพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นไปตามระดับสากล ยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการทำกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องแสดงและจัดทำเพื่อยืนยันความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล เช่น เครื่องหมายซีอี มาร์ก (CE-mark) ซึ่งปัญหาในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังขาดระบบนิเวศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของผู้ทดลอง ผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่จะส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สวทช.ไอแทปทีเซลเครื่องมือแพทย์ซอฟต์แวร์ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้