ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พลังมด…ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสส.1 ส.ค. 2561 06:01 น.
  SHARE

  แม้จุดเริ่มต้นในการเดินไปให้ถึงเป้าหมายของการงดเหล้า จะอยู่ที่ตัวคนคนนั้นเป็นสำคัญ แต่ทว่าคนรอบตัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกันก็มีผลอย่างมากต่อการเดินในเส้นทางนี้ หลายครั้ง
เสียงเล็กๆ จากพลังเล็กๆ ของลูกๆ ก็กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยผลักดันใครสักคน ให้เริ่มต้นงดเหล้า
 จนถึงเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทได้อย่างถาวร ในฐานะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้มากว่า 10 ปี โดยถือเอา วันเข้าพรรษา เป็นจุดตั้งต้นสำคัญ สสส. ได้เห็นผลลัพธ์ที่งดงาม มากขึ้นกว่าแค่ 3 เดือนนี้
เพราะสำหรับหลายคน หลายครอบครัว ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิต
ของพวกเขาอย่างชัดเจน และปีนี้พลังเล็กๆ จึงรวมตัวกันเป็นเหมือนพลังมด ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา
เพื่อผลที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าด้วยกัน

  ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ กลายเป็นวลีคุ้นหูสำหรับคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น
เทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี สำหรับบางคน วลีนี้ยังเป็นมากกว่าแค่คำคุ้นหูหรือคำพูดติดปาก เพราะได้
ลงมือทำอย่างต่อเนื่องมาทุกปี จนเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นกัน แต่ที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั้น 
คือ ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ ได้กลายเป็นจุดเริ่มสำคัญของจุดเปลี่ยนของชีวิตในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภทในชีวิตสำหรับอีกหลายคน ซึ่งส่งผลดีด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงเศรษฐกิจในครอบครัว ผลวิจัยทางด้านการตลาดชิ้นหนึ่งชี้ว่า ทุกวันนี้ ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ ได้กลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทย
ไปเรียบร้อยแล้ว แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด ผลจากการปฏิบัติที่งดงามก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ภายใต้แนวคิด ‘พลังมด…ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา’ ว่า 16 ปีของการดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานั้น นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากมีประชาชน
เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลจากการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ในปี 2560 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งสิ้นร้อยละ 67.5 คิดเป็นจำนวนประชากร 14.2 ล้านคน โดยคนที่งดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน มีจำนวนร้อยละ 37.9 ส่วนผู้ที่งด
หรือลดจำนวนการดื่มลง คิดเป็นร้อยละ 29.6 โดยพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 11,243 ล้านบาท การสำรวจเพิ่มเติมยังพบด้วยว่า ผู้ที่เลิก หรือลดการดื่ม
มีสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 71 การประหยัดค่าใช้จ่ายร้อยละ 54 ผลทางด้านสุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 42 และสามารถ
ลดปัญหาครอบครัว มีความสุขมากขึ้นร้อยละ 26

  “งดเหล้าเข้าพรรษากลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตสำหรับคนไทย แต่มาเลือนหาย
ไปในยุคหนึ่ง สสส.เริ่มต้นโครงการนี้ครั้งแรกในปี 2546 และได้กลายเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆ จนทุกปีมีจำนวน
ผู้ร่วมโครงการมากขึ้น และหลายคนยังสามารถก้าวต่อไปจนถึงขั้นเลิกดื่มถาวรได้ การรณรงค์เรื่องงดเหล้า
เข้าพรรษาได้รับการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนมากขึ้น จนกระทั่งในปี 2551 รัฐบาลได้ประกาศ
ให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่พุทธศาสนาหรือพุทธศาสนิกชนเท่านั้น
ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ปีนี้ผู้นำศาสนาของทั้ง 5 ศาสนาในประเทศไทยก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการรณรงค์
การงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยเช่นกัน เพราะได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ และแท้จริงแล้วไม่นับถือศาสนาไหน การงดดื่มหรือเลิกดื่มได้ ก็จะเกิดผลดีในระยะยาว ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แต่ทั้งนี้นอกจากการต้องการอาศัยการรณรงค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้แล้ว ความมุ่งมั่นในการงด
หรือเลิกดื่มของแต่ละคน ก็เกิดขึ้นได้จากเสียงเล็กๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะเสียงจากลูกๆ และภรรยา ซึ่งเป็น
เปรียบเสมือนพลังมด และพลังมดเหล่านี้เองที่จะร่วมกันผลักดันเรื่องยิ่งใหญ่”

  ‘พลังมด…ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา’ จึงเป็นเสมือนการดึงพลังจากคนตัวเล็กๆ ใกล้ตัวมาร่วมจุดประกาย
และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายครอบครัวเช่นกัน

  อย่างครอบครัวของคุณพีรภัทร ศิริ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ลูกๆ มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจเลิกเหล้าได้สำเร็จมากว่าปี จากการเป็นคนดื่มหนักทุกวันจนมีผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวอันเป็นผลมาจากฤทธิ์สุรา รวมถึงลูกสาวเกิดภาวะโรคซึมเศร้าจากการได้เห็น
พฤติกรรมของผู้เป็นพ่อบ่อยครั้ง คุณพีรภัทร ตัดสินใจเลิกดื่ม โดยมีคนรอบตัวให้กำลังใจ รวมถึงได้รับคำแนะนำ
ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในการเลิกดื่มสุราอย่างถูกต้อง และไม่ส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ จนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ได้เห็นผลดีที่เกิดขึ้นทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และกลายมาเป็นแบบอย่าง รวมถึงกำลังใจให้แก่คนรอบตัว

  เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวในงานเสวนา ‘พลังมด…ชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา’ ว่าการงดเหล้าครบพรรษาก็ต้องอาศัยการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เกิดการรับรู้ และนอกจากจะอาศัยพลังจากภาคสังคมแล้ว การใช้พลังของคนในครอบครัว ในชุมชนเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนพลังมดก็จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น โดยต้องมีบทบาทร่วมกัน ตั้งแต่ 
1) ชวน คือชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกันกำหนดกติกางานเลี้ยงไม่มีเหล้า 2) ช่วย กล่าวคือการร่วมการ
ในชุมชนช่วยส่งเสริม อาทิ ร้านค้าช่วยงดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษา วัดจัดพิธีกรรมบวชใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า เป็นต้น 3) เชียร์ โดยเด็กๆ คนในชุมชนให้กำลังใจ เชียร์ให้ผู้ปกครอง ลด ละ เลิกเหล้า ให้สำเร็จ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นสู้เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั่นคือการเลิกดื่มตลอดชีวิต ซึ่ง นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการ กรมสุขภาพจิต ซึ่งร่วมในเวทีเสวนาในครั้งนี้กล่าวว่าสามารถเกิดขึ้น และหากต้องการคำแนะนำที่ถูกต้องก็ยังสามารถโทรศัพท์ปรึกษาหน่วยงานที่พร้อมสำหรับเรื่องนี้อย่าง 
หมายเลข 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้เข้าขอรับการปรึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นนิมิตหมายอันดีเพื่อผลที่งดงามในอนาคต

  นอกจากพลังเล็กๆ ที่หมายถึงคนในครอบครัวแล้ว ปัจจุบัน ‘พลังมด…ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา’ ยังได้ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข ในการให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ค้นหาผู้ติดสุราแล้วให้คำปรึกษาในการเลิกดื่มที่ถูกต้อง 
รวมถึงส่งต่อเพื่อบำบัดกรณีดื่มจนเสพติดเป็นผู้ป่วย โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ 155 นายอำเภอ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรณรงค์ผ่านโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสุรา
แก่เด็กนักเรียนเพื่อนำไปเผยแพร่และชักชวนให้ผู้ปกครองลด ละ เลิก ดื่มสุรา พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ ‘คนหัวใจเพชร’ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิต ผ่านโปรแกรม
สติบำบัด การอบรมโดยใช้หลักแพทย์วิถีธรรม และการใช้แนวทางทางพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วย

  จากจุดเล็กๆ และเสียงเล็กๆ ของพลังมดทั้งหลายในวันนี้ จึงพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นกำลังใจและพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อผลักดันให้แก่ผู้ที่ปรารถนาจะงดเหล้าเข้าพรรษา หรือแม้แต่ก้าวต่อไปเป็นคนหัวใจเพชรเลิกดื่ม
ตลอดชีวิต สำเร็จขึ้นได้ในวันหนึ่ง เพราะผลลัพธ์ที่เกิดไม่ใช่เพียงแค่ประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสุข
ในครอบครัวและคนใกล้ตัวเช่นกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  งดเหล้าเข้าพรรษาสสส.พลังมดเทศกาลเข้าพรรษาพลังมด…ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาสุขภาพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้