ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รับวันสิ่งแวดล้อมโลก ตลาด อ.ต.ก. นำร่องลดใช้พลาสติก-โฟม

  ไทยรัฐออนไลน์2 มิ.ย. 2561 17:50 น.
  SHARE

  กระทรวงทรัพยากรฯ คิกออฟ รณรงค์ลดขยะพลาสติก รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. จับมือ อ.ต.ก. ประกาศเป็นตลาดสดนำร่อง ลดพลาสติก-โฟม...

  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิ.ย. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา (31 พ.ค.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กทม.โดยกล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล และสัตว์ทะเล อาทิ เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น

  "จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงต้องช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งไม่ว่าในเมืองใหญ่ หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคน เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก"

  ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน) มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น ประมาณ 80% หรือ 1.2 ล้านตัน โดยเฉพาะปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2559 จำนวน 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน นอกจากนี้ ข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก

  พร้อมย้ำรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก ซึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ภาคเอกชนเองก็ให้ความสำคัญ และตอบรับร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก โดยทุกคนสามารถช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกได้ ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการที่จะจับจ่ายแบบไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุกๆ โอกาสที่เป็นไปได้

  “อย่างการซื้อของน้อยชิ้น และสามารถถือกลับได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก การเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของ มาใช้ถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้ แทนการใช้ถุงพลาสติก การใส่ของหลายอย่างรวมกันในถุงพลาสติกใบเดียวกันเท่าที่จะทำได้ เป็นการใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น อีกทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง เช่น ตะกร้า ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก็จะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง”

  สำหรับในมุมของผู้ผลิตหรือผู้ค้าเองนั้น ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดขยะพลาสติกได้ โดยการที่เป็นตลาดที่ปลอดจากพลาสติกและโฟม เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์อื่นทดแทนโฟมให้กับลูกค้า และสนับสนุนการใช้ตะกร้า หรือถุงผ้ามาจ่ายตลาดของผู้ซื้อ การกำหนดนโยบายของตลาด ก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนในการช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

  ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามประเด็นหลักในการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ส่งเสริมบทบาทภาคีความร่วมมือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะจากถุงพลาสติก และเป็นช่องทางในการขยายผลการดำเนินงาน โดยจะมีการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติก รวมทั้งมีการประกาศเจตนารมณ์ “ตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม” ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

  สำหรับกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิ.ย. จัดขึ้นที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยจะมีการเสวนาสื่อสารทำความเข้าใจถึงวิกฤตการณ์ปัญหาขยะพลาสติก บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และจากหน่วยงานอื่นๆ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันสิ่งแวดล้อมโลกตลาด อ.ต.ก.อ.ต.ก.ลดใช้พลาสติกลดใช้พลาสติกขยะพลาสติกการศึกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 22:10 น.