ไลฟ์สไตล์
100 year

ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูเมืองต้นแบบ

ไทยรัฐออนไลน์
1 พ.ค. 2561 14:50 น.
SHARE

กระทรวงทรัพยากรฯ จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ระยอง-ชลบุรี เรียนรู้จัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้...

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability” โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนกว่า 100 คน มาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ภายในปี 2573

สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทส. ได้นำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง, การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง และการลงพื้นที่ศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมืองยั่งยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี

ข่าวแนะนำ


ด้าน นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีพนัสนิคม กล่าวว่า ในอดีต เทศบาลเมืองพนัสนิคม เคยประสบปัญหามลพิษจากขยะ และผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จนสามารถลดปัญหาขยะเหลือเพียง 12 ตัน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นเทศบาลขนาดกลางที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ขยายผลให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนายกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ความยั่งยืนในระดับอาเซียน

สำหรับการลงพื้นที่เทศบาลพนัสนิคมของเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการพาไปศึกษาดูงาน 4 จุด คือ 1. การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เกือบ 4,000 ต้น และได้รับการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทุกต้น 2. โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4. ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวพนัสนิคม ซึ่งได้มีการพัฒนาจากเครื่องใช้ในครัวเรือนจนกระทั่งเป็นโอทอป 5 ดาว

“การลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนอาเซียนครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เยาวชนทุกคนได้มองเห็นภาพตัวอย่างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะสามารถนำไปขยายผลปรับใช้ในการพัฒนาเมืองขอตัวเองให้เกิดความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” นายวิจัย กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนอาเซียนเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแวดล้อมการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 23:07 น.