ข่าว
100 year

ทบ.ประเมินข่าวสาร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 พ.ค. 2561 05:15 น.
SHARE

น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทบ.เตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” อันหมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.สั่งให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านประเมินให้เข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทบ.ทส.ข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะรู้จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุลข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้