ข่าว
100 year

มก.ประกาศต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 มี.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ผู้บริหารและบุคลากร มก.ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 83.5 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก สำหรับปี 2561 มก.ได้ดำเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมมาแล้วในปีนี้จำนวน 2 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงาน เตรียมรับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จงรัก วัชรินทร์รัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อต้านคอรัปชั่นทุจริตคอร์รัปชันการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้