สถานประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับโล่ ตราสัญลักษณ์ G-Green

ข่าว

สถานประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับโล่ ตราสัญลักษณ์ G-Green

ไทยรัฐออนไลน์

1 ก.พ. 2561 01:25 น.

บันทึก

“บิ๊กเต่า” มอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green สถานประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย้ำน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางส่งเสริมการผลิตและบริโภค ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อน...

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงาน ที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) จำนวน 106 รางวัล โดยรางวัลทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 1.โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) จำนวน 35 ราย 2.โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จำนวน 74 แห่ง และ 3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 81 แห่ง

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องเปลี่ยนวิธีการผลิต 
การบริโภคสินค้าและทรัพยากร ร่วมกับมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค โดยมี“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระราชทานมากว่า 40 ปี เป็นแนวทางให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การผลิต บริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดของเสียจากการผลิต บริการและบริโภค พร้อมส่งเสริมการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชิดชูเกียรติภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมและวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ,โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับสถานประกอบการ โอทอป โรงแรม และสำนักงาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามเกณฑ์ของทั้ง 3 โครงการ พร้อมเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และตราสัญลักษณ์ G-Green ให้รู้จักเป็นที่กว้างขวาง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เช่น กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาลด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

นาทีช็อก! "ลูกค้า" แตกฮือออกจากห้างในจีน หลังถูกสั่งล็อกดาวน์ฉุกเฉิน เพราะพบคนติดโควิด-19
03:09

นาทีช็อก! "ลูกค้า" แตกฮือออกจากห้างในจีน หลังถูกสั่งล็อกดาวน์ฉุกเฉิน เพราะพบคนติดโควิด-19

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์