ข่าว
100 year

แก้ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเสมอภาค

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ก.พ. 2561 05:15 น.
SHARE

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.... ซึ่งร่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับ เข้าถึงการศึกษา รวมทั้งพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะเด็กและเยาวชน แต่รวมถึงครูอาจารย์ด้วย

ในหลักการกำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนทุนประเดิม 1,000 ล้านบาทและในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายปี ในวาระแรกเริ่มเป็น เวลา 5 ปีไม่น้อยกว่า 5% ของเงิน งบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษาของปีงบประมาณก่อนนั้น ทั้งนี้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตเรื่องการกำหนดให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายปี ในวาระแรกเริ่มเป็นเวลา 5 ปีไม่น้อยกว่า 5% ของเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษา และโดยขอให้มีการปรับแก้ถ้อยคำเป็นจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับรายจ่ายของประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจะนำไปปรับแก้ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์เงินอุดหนุนการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้