17 ศิลปินแห่งชาติปี 60 พ่อรอง-วิรัช-ไข่บูติค

ข่าว

  17 ศิลปินแห่งชาติปี 60 พ่อรอง-วิรัช-ไข่บูติค

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  20 ม.ค. 2561 05:25 น.

  ประกาศรางวัลศิลปินแห่งชาติปี 60 “รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-วิรัช อยู่ถาวร” ได้สาขาศิลปะการแสดง “รอง” ตื้นตันร้องไห้ไม่หยุด เผยเป็นที่สุดของชีวิต “ไข่ บูติค” ดีไซเนอร์ดังชี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นรางวัลชีวิต

  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560 จำนวน 17 คน ใน 3 สาขา ทัศนศิลป์-วรรณศิลป์-ศิลปะการเแสดง เตรียมรับพระราชทานโล่ พร้อมเข็มประกาศเกียรติคุณ

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) จากนั้นนายวิษณุแถลงว่า ที่ประชุม กวช.เห็นชอบรายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 2560 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 17 รายใน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม) นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม) นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) และนายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม) 2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล และนายเทพศิริ สุขโสภา 3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ได้แก่ นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล) นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) ศาสตราจารย์ มัทนี รัตนิน (ละครเวที) นายยุทธนา มุกดาสนิท และนายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

  นายวิษณุกล่าวต่อว่า โดยหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทำหนังสือ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี 60 จำนวน 17 คน เข้าเฝ้า รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใน วันศิลปินแห่งชาติ คือวันที่ 24 ก.พ.นี้ หรือวันอื่นแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

  นายวิษณุกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท นอกจากนี้ หากเป็นโอกาสสำคัญหรือหากเจ็บป่วย จะได้รับค่าของเยี่ยมรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อรายต่อครั้ง สำหรับกรณีหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดทำสารคดีภาพยนตร์ หรือนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงาน ที่ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป

  นายคเณศ หรือรอง เค้ามูลคดี นักแสดงกล่าวว่า ตั้งแต่ทราบข่าวว่าได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติก็ร้องไห้ไม่หยุด เพราะเป็นรางวัลที่เป็นที่สุดของชีวิตนักแสดงกว่า 61 ปี ในฐานะนักแสดงใน วงการบันเทิง ตนมีความรักในอาชีพ มีความพยายามทำทุกอย่างให้ดี โดยเฉพาะด้านความประพฤติปฏิบัติตัว ต้องมีวินัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักแสดง ทุกคนพึงมี โดยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ทำให้ตนหายเหนื่อย และขอยึดมั่นในการทำหน้าที่นักแสดงต่อไปให้ดีที่สุด ทบทวนข้อบกพร่อง และนำมาแก้ไขให้ดีขึ้น รวมทั้งจะพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นหลัง

  นายสมชาย แก้วทอง หรือไข่ บูติค นักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังกล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เป็นรางวัลทรงเกียรติ ศักดิ์สิทธิ์ จึงนับเป็นรางวัลชีวิตของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานในวงการแฟชั่น 49 ปี นับตั้งแต่อายุ 22 ปี จนถึงปัจจุบัน อายุ 71 ปีแล้ว มีความรักและตั้งใจที่จะทำผลงานให้ออกมาอย่างดี ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่

  นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กล่าวว่านับว่าเป็นของขวัญพิเศษของการทำงานตลอดระยะเวลาของการเป็นครูนาฏศิลป์ ซึ่งตนเองเริ่มเข้าสู่การเป็นครูนาฏศิลป์นับตั้งแต่ปี 2492 จนถึงปัจจุบันในวัย 82 ปี นับว่าอยู่ในวงการนาฏศิลป์ไทยมายาวนานเกือบ 70 ปีได้ สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชีวิตคือ การได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ อยากฝากถึงเด็กๆรุ่นหลังให้สนใจงานด้านนาฏศิลป์ของชาติที่เป็นเอกลักษณ์มรดกของคนไทยให้คงอยู่สืบไป

  นายเทพศิริ สุขโสภา นักเขียนและปราชญ์ล้านนากล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ตนทำงานศิลปะด้านภาษากับภาพมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่ใช่คนนั่งเขียนภาพ แต่มีความเป็นครูในตัว จึงอยากถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางศิลปะให้คนในสังคม สิ่งที่อยากทำ ต่อไปคือ นำภาพวาดดีๆแสดงในโรงเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษา เด็กและเยาวชนจะได้เห็นผลงาน คุณภาพจากศิลปินที่หลากหลาย และอยากให้ศิลปะช่วยพัฒนาปัญญาเด็กและครูในโรงเรียน

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ศิลปินแห่งชาติไข่ บูติครอง เค้ามูลคดียุทธนา มุกดาสนิทข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:27 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์