สวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่ บน "ดินแดนพุทธภูมิ"

ข่าว

  สวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่ บน "ดินแดนพุทธภูมิ"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 ม.ค. 2561 05:01 น.

  พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย.

  ปีนี้พุทธศาสนิกชนและองค์กรพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และมีการจัดพิธีกันอย่างยิ่งใหญ่หลายประเทศ

  บนดินแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถาน ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน

  ที่พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานนำพระสงฆ์กว่า 500 รูป และชาวไทยที่ไปแสวงบุญหลายพันคน เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา และอธิษฐานจิตเพื่อยกชีวิตขึ้นสู่ความดีก้าวข้ามจากปีเก่าสู่ปีใหม่

  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งถือเป็นหลักชัยของแผ่นดินไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นับเป็นการสวดมนต์ข้ามปีสองแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาส วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีพิธียิ่งใหญ่ บนดินแดนพุทธภูมิ ที่บริเวณลานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา สังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเนืองแน่น.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาส วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีพิธียิ่งใหญ่ บนดินแดนพุทธภูมิ ที่บริเวณลานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา สังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเนืองแน่น.

  จากใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดินทางเข้าสู่ วัดไทยพุทธคยา ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ จนถึงเวลาปีใหม่ไทย จึงมีการเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องมงคลชัยรับปีใหม่แรก โดยร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรจนถึงเวลา 00.01 น. เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องมงคลชัยอีกครั้ง ก่อนร่วมจุดประทีป 9,999 ดวง เพื่อต้อนรับมงคลปีใหม่ 2 แผ่นดิน

  รุ่งขึ้นช่วงเช้าของวันที่ 1 ม.ค.วันเริ่มต้นปีใหม่ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและอินเดีย ร่วมรับบุญใหญ่แรกแห่งปี ด้วยการใส่บาตรพระสงฆ์ผู้ถือธุดงค์จำนวน 120 รูป ที่กำลังจะออกเดินธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ เป็นระยะทาง 2,600 กม. โดยใช้เวลา 99 วัน

  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีชาวไทยไปร่วมพิธีจำนวนมาก.
  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีชาวไทยไปร่วมพิธีจำนวนมาก.

  ขณะที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย สังเวชนียสถานแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับพุทธศักราช 2561 นำมาซึ่งความซาบซึ่งใจ และความปีติใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวพุทธจากอินเดียและชาวไทยที่เดินทาง ไปแสวงบุญจำนวนมากที่มาเข้าร่วมในพิธี และรุ่งเช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกันเนืองแน่นยาว 3 กิโลเมตร

  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาส วัดไทยลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ร่วมกับชาวไทยที่ไปร่วมแสวงบุญ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ถือเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเป็นทางการครั้งแรก.
  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาส วัดไทยลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ร่วมกับชาวไทยที่ไปร่วมแสวงบุญ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ถือเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเป็นทางการครั้งแรก.

  ส่วนที่ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สังเวชนียสถานแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีวัน เป็นประธานนำพระสงฆ์และชาวไทยที่ไปแสวงบุญอยู่ที่ประเทศเนปาล สวดมนต์ข้ามปีทั้งภายในและหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯทรงตัดหวายลูกนิมิตเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา

  ถือเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเป็นทางการสำคัญครั้งแรก ณ พระอุโบสถบนแผ่นดินแห่งการประสูติหลังนี้ และยังเป็นนิมิตหมายที่ดีของการได้ประเดิมเริ่มต้นปีใหม่ บนแผ่นดินแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ด้วย

  ด้าน ประเทศเมียนมา ดินแดนพุทธภูมิลุ่มน้ำโขง ปีนี้ รัฐบาลสหภาพเมียนมา จัดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและสวดพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปี ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง นครย่างกุ้ง

  พระภิกษุสงฆ์ประเทศเมียนมานับแสนรูป ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมียนมา ที่ บริเวณมหาเจดีย์ชเวดากอง นครย่างกุ้ง.
  พระภิกษุสงฆ์ประเทศเมียนมานับแสนรูป ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปียิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมียนมา ที่ บริเวณมหาเจดีย์ชเวดากอง นครย่างกุ้ง.

  พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมา นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันฯ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร, นายสุรพล มณีพงษ์, นายเกษม มูลจันทร์, คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ, นายสมาน สุดโต เป็นตัวแทนจากสถาบันโพธิคยาฯ ที่ได้รับเชิญไปร่วมพิธี

  ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และคณะชาวไทยได้รับเชิญไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีครั้งยิ่งใหญ่ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง.
  ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และคณะชาวไทยได้รับเชิญไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีครั้งยิ่งใหญ่ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง.

  มีพระสงฆ์จำนวนมากจาก 5 ประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างล้นหลามนับแสนคน

  พิธีสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเป็นการรวมแห่งพลังจิต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกแผ่นดินและพุทธศาสนิกชนทุกคน.

  เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   เสี่ยชัช เชื่อสนิทใจ เปย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เกลี้ยงบัญชี โชคดีมีเงินแค่ 4,000
   05:33

   เสี่ยชัช เชื่อสนิทใจ เปย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เกลี้ยงบัญชี โชคดีมีเงินแค่ 4,000

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:47 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์