ข่าว
100 year

ทปอ.ทำวิจัยหวังอุดจุดบอดระบบทีแคส

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

สมคิด เลิศไพฑูรย์

คาดเด็กถอนตัวรอบแรกอื้อ ไฟเขียว มศว เก็บข้อมูลใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตนได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือทีแคส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolio แล้ว ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าจะมีปัญหาและมหาวิทยาลัยก็ควรเก็บข้อมูลปัญหา โดยปัญหาเบื้องต้นที่ควรเก็บข้อมูล เช่น 1.การรับรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งตนคิดว่าจะมีคนถอนตัวมาก และเกณฑ์คุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อแตกต่างกันมาก เช่น บางมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติไว้เข้มข้นมาก โดยจะต้องผ่านการแข่งขันและได้เหรียญทองระดับนานาชาติ ซึ่งก็เป็นสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่เกณฑ์ที่เข้มข้นนั้น ไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของการคัดเลือกบุคคลในระบบทีแคส ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้กำหนดเข้มข้นมากนัก ซึ่งคงต้องมีการทบทวนหรือพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไป 2.ระบบการเคียริ่งเฮ้าส์ มีปัญหาหรือไม่ 3.จำนวนผู้ยืนยันสิทธิในแต่ละรอบและการสละสิทธิ ตั้งแต่รอบที่ 1-4 มีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ละรอบมีนัยสำคัญประการใดหรือไม่ 4.การรับระบบทีแคสจำนวน 5 รอบ มีความเหมาะสมหรือไม่ กรอบระยะเวลาการรับสมัครแต่ละรอบเหมาะสมหรือไม่ 5.คุณภาพของข้อสอบ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของตน โดยจะว่าจ้าง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ทำวิจัย ให้เริ่มเก็บข้อมูลระบบทีแคส ปีการศึกษา 2561 จากนั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งน่าจะปรับปรุงระบบทีแคสได้ในปีการศึกษา 2563

ด้าน รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ทปอ.อนุมัติโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เนื่องจากรัฐบาลได้สนับสนุนงบฯกลางปี 2560 ให้มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. 1,423 ล้านบาท โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มเรื่องดังนี้ 1.เกษตรและอาหาร โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานกลุ่ม 2.พลังงานชีวภาพ มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกลุ่ม 3.สังคมสูงอายุ มีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกลุ่ม 4.เมืองอัจฉริยะ มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกลุ่ม 5.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีเครือข่ายวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน 9 ภูมิภาค เป็นประธานกลุ่ม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีแคสทปอ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสมคิด เลิศไพฑูรย์การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้