เจ้าคณะใหญ่ทุกหน สั่งคุมเข้มพระ-เณร ไม่ให้ประพฤติเสื่อม

ข่าว

เจ้าคณะใหญ่ทุกหน สั่งคุมเข้มพระ-เณร ไม่ให้ประพฤติเสื่อม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 ต.ค. 2560 05:30 น.

บันทึก

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง-เหนือ-ใต้ และคณะธรรมยุต ทยอยออกคำสั่งให้พระสังฆาธิการ กวดขันคุมเข้มพฤติกรรมพระภิกษุสาม-เณรในปกครอง มิให้ละเมิดพระธรรมวินัย ประพฤติเสียหาย เป็นที่ติเตียนของประชาชน รวมถึงห้ามขึ้นป้ายโฆษณา จัดทำ ปลุกเสกวัตถุมงคล ขณะที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ยันไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ที่ผ่านมาถูกละเลย จึงหารือมหาเถรฯ ออกคำสั่งอีกครั้ง เพื่อย้ำเตือนไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสื่อมเสีย แจงคำสั่งเจ้าคณะ กทม.ไม่ได้ห้ามสร้างวัตถุมงคล แต่ไม่ควรจำหน่ายภายในและบริเวณพระอุโบสถ

กรณีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกมีคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก คุมเข้มพฤติกรรมพระ เณร ทั้งห้ามวิพากษ์ วิจารณ์กระทบสถาบันนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามถึงการออกคำสั่งดังกล่าวไปยังสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้รับการยืนยันว่า มีการออกคำสั่งดังกล่าวจริง ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ใช่เป็นคำสั่งใหม่ แต่เป็นคำสั่งที่เคยมีบัญญัติและเป็นสิ่งที่คณะสงฆ์สมควรปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ด้วยเวลาผ่านไป ส่วนใหญ่การบังคับใช้กฎระเบียบ มักจะถูกผู้ควบคุมกฎและผู้ปฏิบัติ ละเลย ย่อหย่อน ทำให้มีการประพฤติผิดอาบัติ จนเกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์มาเป็นระยะๆ ดังที่เป็นข่าวในสังคม รวมทั้งโลกออนไลน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย จึงได้หารือกรรมการ มส. และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ สมควรที่จะออกคำสั่งดังกล่าวออกมาแจ้งให้มีการบังคับใช้ เพื่อกำชับซ้ำให้พระสังฆาธิการคุมเข้มพฤติกรรมพระภิกษุสามเณร ไม่ให้มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หากมีผู้ประพฤติฝ่าฝืนคำสั่ง แต่มีความผิดไม่ร้ายแรง ก็ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองพระภิกษุสามเณรรูปนั้น ทำการตักเตือน ติเตียน มิให้ประพฤติผิดซ้ำอีก แต่หากประพฤติฝ่าฝืนคำสั่งมีความผิดร้ายแรง ก็ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

สมเด็จพระพุฒาจารย์กล่าวต่อไปว่า คำสั่งพระสังฆาธิการคุมเข้มพฤติกรรมพระภิกษุสามเณร ไม่ให้ประพฤติเสื่อมเสีย จะไม่ได้มีเพียงแต่ประกาศคำสั่งเฉพาะคณะสงฆ์หนตะวันออกเท่านั้น แต่คณะสงฆ์หนต่างๆ เตรียมออกคำสั่งดังกล่าวในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือแจ้งวัดในเขตปกครอง ห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูป ในที่พระอุโบสถ หรืออุโบสถ ว่า ไม่ได้เป็นคำสั่งห้ามเช่าบูชา ห้ามติดป้ายโฆษณาขายพระ ห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในวัด หรือห้ามสร้างพระ วัตถุมงคลในเขตวัดแต่อย่างใด มีการเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกัน เป็นอย่างมาก คำสั่งเพียงแจ้งให้วัดไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถเท่านั้น เนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย เป็นสถานที่สำคัญ ไม่ควรนำวัตถุมงคลมาตั้งวางจำหน่าย ซึ่งจะดูไม่เหมาะสม วัดควรจัดหาสถานที่เป็นการเฉพาะสำหรับการจำหน่าย วัตถุมงคลให้เป็นสัดส่วน แยกออกไปจากพระอุโบสถอย่างเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบว่าคณะสงฆ์ไม่ได้มีคำสั่งห้ามสร้างพระ หรือวัตถุมงคล

วันเดียวกัน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการ มส.ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางเรื่อง อาจารพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขตปกครอง พระพรหม–จริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เรื่องให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง ขณะที่ในส่วนของหนเหนือ มีรายงานว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ก็มีการออกคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแล้วเช่นกัน ขณะที่ในส่วนของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ออกคำสั่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเรื่อง ให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรม และลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาของคำสั่งจะคล้ายกับของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ที่ออกมาก่อนหน้านี้ คือห้ามพระภิกษุสามเณรกระทำการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ห้ามวิพากษ์วิจารณ์กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน ให้พระสังฆาธิการกวดขันไม่ให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติเสียหาย เป็นที่ติเตียนของประชาชน และให้พระสังฆาธิการกวดขัน ควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณร ไม่ให้ละเมิดพระธรรมวินัย

แต่ในส่วนของคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แตกต่างไปจากหนอื่นๆ เพิ่มเติม คือ มีคำสั่งระบุว่า การจัดทำป้ายโฆษณาติดประกาศในที่ต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง โดยบรรดาเกจิอาจารย์ หรือป้ายโฆษณาอวดอ้างชวนเชื่อสรรพคุณเกจิอาจารย์ อันเป็นการมอมเมาประชาชน มิใช่วิถีพุทธ มิใช่วิถีสมณะ ส่อเจตนาไปในทางอเนสนา (การหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรแก่ภิกษุ) สุ่มเสี่ยงต่อการต้องอาบัติอันติมวัตถุ (อาบัติปาราชิก ซึ่งทำให้ภิกษุและภิกษุณีผู้ต้องมีโทษถึงที่สุดคือ ขาดจากภาวะของตน) ให้ระงับการจัดทำนั้น หากทำมาแล้วให้ปลดรื้อออก และในส่วนของอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ทำวัตร ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา หรือทำบุญการกุศลต่างๆ ต้องไม่จัดทำเป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังภายในอุโบสถ

ขณะเดียวกัน มีรายงานด้วยว่า คณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประสานแจ้งไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองระดับตำบล ระดับอำเภอ ในทุกพื้นที่ว่า ห้ามขึ้นป้ายงานพุทธาภิเษก ส่วนที่ขึ้นไว้แล้วให้นำป้ายออกจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้สามารถดำเนินการได้อีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
02:21

ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:29 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์