ข่าว
100 year

เผยผลประชาพิจารณ์เกณฑ์รอบสี่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ส.ค. 2560 05:45 น.
SHARE

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมศ.ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกรอบมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการให้สถานศึกษาในแต่ละระดับมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดและแผนการศึกษาชาติ ขณะเดียวกัน ยังมีข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ควรประเมินแบบเน้นเชิงคุณภาพไม่เน้นเอกสาร เป็นต้น จากนี้ สมศ.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อร่วมปรับปรุงกรอบมาตรฐานฯ โดยนำข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาพิจารณาประกอบด้วย และจะสรุปเป็นกรอบมาตรฐานฯ ที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป สำหรับสถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง นั้น สมศ.จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมจริงๆ เพื่อเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ ในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมศ.ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพการศึกษาณมน จีรังสุวรรณการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้