65ต้นไม้ มรดกแผ่นดิน วธ.เชิดชู!

ข่าว

65ต้นไม้ มรดกแผ่นดิน วธ.เชิดชู!

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 ส.ค. 2560 08:10 น.

บันทึก

เทิดในหลวง พิมพ์หนังสือ บอกเรื่องราว

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 65 รายชื่อต้นไม้สำคัญของชาติ พร้อมพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 พร้อมเดินหน้าสร้างความภูมิใจรณรงค์คนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ เพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์เพิ่ม

ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสดังกล่าว โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญจากทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 500 ต้น และคัดเลือกให้เหลือ 65 ต้น เพื่อนำมาประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี แสดงให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักและความศรัทธาของคนทั้งชาติ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเหมือนร่มไม้ใหญ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้ภายใต้ร่มพระบารมี โดยเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วยประวัติและเรื่องราวของต้นไม้ที่มีการบอกเล่าหรือบันทึกไว้ รวมไปถึงความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่างๆจากทุกภูมิภาค จำนวน 65 ต้น เท่าพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ถ่ายภาพประกอบ โดยขณะนี้ จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สวธ. www.culture.go.th  นอกจากนี้ สามารถสแกน QR Code ของหนังสือที่ป้ายชื่อของต้นไม้ทั้ง 65 ต้นได้อีกด้วย

นายวีระกล่าวว่า สำหรับแนวทางการคัดเลือกต้นไม้ในโครงการ สวธ. ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งแต่ละต้นอาจจะมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันได้ ประกอบด้วย 1.มีขนาดใหญ่ อายุประมาณ 100 ปี ขึ้นไป 2.มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีตำนานหรือเรื่องเล่าประกอบ 3.อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญต่างๆ 4.มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศพื้นฐาน 5.เป็นต้นไม้หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ประกาศเป็นต้นไม้สำคัญของแผ่นดิน อาทิ ตะเคียนทองพันปี อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา อายุกว่า 1,000 ปี มีขนาด 13 คนโอบ เส้นรอบวง 12 เมตร สูง 50 เมตร เป็นพันธุ์ไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี มีขนาดเส้นรอบวง 20 เมตร สูง 30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เมตร เป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในไทยกว่า 2,000 ปี ต้นจำปาดะถวาย จ.ปัตตานี อายุกว่า 150 ปี ออกผลทุกปีอยู่ในสวนของนายวาเด็ง ปูเต๊ะ “พระสหายแห่งสายบุรี” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านทุ่งเค็จ อ.สายบุรี แม้ปัจจุบันนายวาเด็งเสียชีวิตแล้ว แต่ทายาทยังสานต่อเจตนารมณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มต้นจันทน์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลำต้นสูงใหญ่กว่า 30 เมตร เป็นไม้ขนาดใหญ่ จัดเป็นไม้มงคลชั้นสูง มักใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ทำพระโกศไม้จันทน์และท่อนฟืนไม้จันทน์ และป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี พื้นที่ 20 ไร่ ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตำนานพญานาค “ปู่ศรีสุทโธ” ศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวอำเภอบ้านดุง มีต้นชะโนดพืชหายากขึ้นหนาแน่น อายุกว่า 2,000 ปี สูงราว 30 เมตร ต้นจำปีสิรินธร จ.ลพบุรี ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ จ.ชลบุรี ต้นจามจุรีอลังการ จ.กาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ จ.เชียงใหม่ ต้นอินจัน วัดหลวง จ.ราชบุรี ต้นเทพทาโรมงคล จ.พังงา ต้นลิ้นจี่โบราณ กรุงเทพฯ ต้นสะเดาเทียมยักษ์ จ.สงขลา กลุ่มต้นโกงกางใบเล็กยักษ์ จ.ระนอง ต้นสะตือ จ.ระยอง ต้นเขว้าใหญ่ จ.ชัยภูมิ ต้นยางพารา ต้นแรกของไทย จ.ตรัง ต้นตะแบก จ.อำนาจเจริญ ต้นงิ้วผาใหญ่ จ.มหาสารคาม ต้นหว้าน้ำคู่รัก จ.อุบลราชธานี ต้นชาอัสสัมพันปี จ.เชียงราย ต้นกระบากใหญ่ จ. ตาก เป็นต้น

“แนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ วธ.จะประสานงานกับจังหวัดต่างๆที่ได้ประกาศต้นไม้สำคัญของแผ่นดิน เพื่อจัดประชุมหารือถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม อนุรักษ์และร่วมปลูกเพิ่ม พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูแลต้นไม้ทุกต้น นอกจากนี้ จะมีการเปิดพื้นที่กำหนดขอบเขตให้ต้นไม้มีความสง่างาม ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวร่วมกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืช โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไม้จำหน่ายในพื้นที่ต่างๆด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนต้นไม้สำคัญของชาติเพิ่มขึ้นทุกปี” นายวีระกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ตร.เร่งหาสาเหตุ หญิงวัย 65 ปี ตกจยย.รับจ้าง เสียชีวิต
02:01

ตร.เร่งหาสาเหตุ หญิงวัย 65 ปี ตกจยย.รับจ้าง เสียชีวิต

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 21:01 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์