สมเด็จพระเทพฯ เสด็จร่วมประชุมงานถวายพระเพลิง

ข่าว

  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จร่วมประชุมงานถวายพระเพลิง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  27 มิ.ย. 2560 05:30 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่อธิบดีกรมศิลปากรระบุงานทุกด้านคืบหน้าไปมาก โดยเหลือเวลาทำงานอีก 90 วัน จะเร่งให้เป็นไปตามแผน โดยสิ้นเดือนนี้ รื้อโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ โรงเขียนสี และโรงหล่อประติมากรรม เพื่อใช้พื้นที่สร้างศาลาลูกขุน 3

  เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจิตอาสาเฝ้ารอรับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังอาคารวิธานสถาปกศาลาทอดพระเนตรการขยายแบบด้านสถาปัตยกรรม

  จากนั้นเสด็จฯไปยังท้องสนามหลวงทอดพระเนตรการติดตั้งงานสถาปัตยกรรมอาคารพระเมรุมาศ และการทดลองติดตั้งราวบันไดนาคชั้นที่ 1 เทพชุมนุม พร้อมทั้งเขามอ และสัตว์หิมพานต์ ประดับสระอโนดาตบริเวณฐานพระเมรุมาศ และคืบหน้างานสถาปัตยกรรมพระที่นั่งทรงธรรม และอาคารประกอบต่างๆ ก่อนที่เสด็จฯไปยังโรงปั้นหล่อประติมากรรม ทอดพระเนตรการหล่อไฟเบอร์กลาสเทวดา และสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศ และโรงจิตรกรรมเขียนสีฉากบังเพลิงและลงสีงานประติมากรรม ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิง และการลงสีประติมากรรม เขียนสีเทวดา องค์มหาเทพ ครุฑ และท้าวจตุโลกบาล และโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ทอดพระเนตรการประกอบลายฐานรองพระโกศจันทน์และพระโกศจันทน์ ที่มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติงาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

  ต่อมา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตนได้ถวายรายงานความคืบหน้าทั้งการก่อสร้างพระเมรุมาศ และงานศิลปกรรมประณีตศิลป์ ตลอดจนประติมากรรมประดับพระเมรุมาศที่อยู่ระหว่างลงสี ซึ่งการทำงานทุกด้านมีจิตอาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติงานทำงานคืบหน้าไปมาก อย่างไรก็ตาม เวลาที่เหลืออีก 90 วัน ทุกส่วนจะต้องเร่งทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือภายในเดือน ก.ย. โดยเฉพาะการขยายแบบลายของพระเมรุมาศที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงงานปั้นประติมากรรม เนื่องจากต้องให้ระยะเวลาการลงสีและเก็บรายละเอียด นอกจากนี้ จะมีการรื้อถอนโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ โรงเขียนสีจิตรกรรม และโรงหล่อประติมากรรมท้องสนามหลวง ในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อก่อสร้างศาลาลูกขุน 3 โดยจะขนย้ายงานจัดสร้างพระโกศจันทน์ไปดำเนินการที่ท้องพระโรง งานเขียนสีไปที่โรงหล่อประติมากรรมต้นแบบภายในกรมศิลปากร โดยในส่วนประติมากรรมที่เขียนสีเสร็จแล้วขณะนี้ จะนำไปเก็บงานภายในศาลาลูกขุน ส่วนงานหล่อประติมากรรมจะเคลื่อนย้ายไปที่สำนักช่างสิบหมู่ อ.ศาลายา จ.นครปฐม

  ด้านนายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า ภาพรวมงานสถาปัตยกรรมได้ติดตั้งชั้นเชิงกลอน กรุเสาอาคารบุษบกประธาน ซ่าง และหอเปลื้องเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างกรุหลังคาบุษบกประธาน จากนั้นจะกรุหลังคาหอเปลื้อง และซ่างตามลำดับ ส่วนงานขยายลายได้ทำตั้งแต่ส่วนฐาน ตัวอาคาร และชั้นเชิงกลอนของบุษบกพระเมรุมาศ หอเปลื้องเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างขยายส่วนเชิงชายซ่าง ส่วนการขยายลายบริเวณเครื่องยอด ได้ขยายลายเท่าจริง ส่วนองค์ระฆัง บัลลังก์ เหม บัวกลุ่ม บัวคุ่ม และปลียอด อยู่ระหว่างเขียนนพปฎลมหาเศวตฉัตร โดยวางเป้าหมายว่า งานสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ก่อนจะประดับผ้าทองย่นในช่วงเดือน ส.ค.นี้

  “ขณะนี้ได้เร่งออกแบบลายผ้าทองย่นและนำมาประดับในส่วนฐานชั้นล่าง สำหรับลายที่จะใช้ในงานประดับครั้งนี้ เป็นการคัดสรรลายพิเศษ เป็นลายชั้นสูงสำหรับพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติยศ เช่น ลายก้ามปู ก้านแย่ง ลายลูกฟัก และลายก้านต่อ ถือเป็นลวดลายเอกลักษณ์ที่รังสรรค์เพื่องานพระเมรุมาศโดยเฉพาะ ซึ่งลายก้านต่อจะใช้เกือบทุกส่วนสำคัญของพระเมรุมาศ ทั้งที่บริเวณฐานสิงห์ บัวฐาน เสาหัวเม็ด โดยลักษณะของลายก้านต่อจะเป็นการต่อลายกันอีกอย่างน้อย 3 ลาย เช่น ลายดอกไม้ ใบเทศน์เปลว และหน้าเทพพนม เพื่อให้การประดับต่อกันขึ้นไปให้เกิดความงดงามที่สุด” นายช่างศิลปกรรมกล่าว

  นายก่อเกียรติกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ทดลองติดตั้งประติมากรรมประดับพระเมรุมาศบางส่วนพร้อมแท่นฐานที่ลงสีเสร็จแล้ว เช่น สัตว์ประจำทิศ ม้า เทวดานั่ง และราวบันไดนาคชั้นที่ 1 เพื่อดูระยะ การจัดวางและความสูงที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดขอบเขตทางขึ้นพระเมรุมาศให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นได้หารือเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จริง โดยจะปรับลดแท่นฐานม้าลงประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ม้าสูงกว่าพนักและบดบังราวบันไดนาคชั้นที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีการทดลองประดับเทพชุมนุม ขนาดสูง 80 เซนติเมตร เพื่อกำหนดสีท้องไม้ พระเมรุมาศประธานและลวดลายผ้าทองย่น เพื่อให้ประติมากรรมเทพชุมนุม จำนวน 108 องค์ มีความโดดเด่นและงดงามยิ่งขึ้น รวมถึงมหาเทพทั้ง 5 องค์ ต้องเห็นเต็มองค์ ฐานไม่จม ส่วนเขามอประดับสระอโนดาตที่ทดลองติดตั้งพื้นที่จริง ได้สั่งให้แก้ไขครั้งสุดท้าย โดยจะขยับเข้ามาชิดฐานพระเมรุมาศมากกว่านี้ เพื่อให้เขามอลดความแข็ง กระด่างของเส้นและเสริมภูมิทัศน์ ดั่งเขาพระสุเมรุจริงๆ ซึ่งมีป่าหิมพานต์ สระอโนดาตรายรอบ

  สำหรับบรรยากาศในพระบรมมหาราชวัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องตลอดวัน โดยในจำนวนนี้มีครูแหมว-น.ส.ดลนภา กลัดบุบผา ซึ่งเคยมีภาพตากฝนถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อหลายเดือนก่อน ได้เดินทางมาต่อแถวด้วย พร้อมเปิดเผยว่า เข้าถวายสักการะพระบรมศพครั้งนี้เป็นครั้งที่ 209 แล้ว และถ้ามีเวลาก็จะนัดเพื่อนๆมาอีก

  อีกด้านหนึ่งที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ช่วงเช้าวันเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการฯ เฝ้ารอรับเสด็จและถวายรายงาน

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ ด้านการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ พระราเชนทรยานน้อย และส่วนประกอบทั้งหลายที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยภาพรวมของการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการภายในเดือนกันยายน 2560 ด้านการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อเชิญพระบรมศพ เชิญพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร กำหนดไว้จำนวน 6 ริ้วขบวน ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่การเดินในริ้วขบวน ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และในพื้นที่จริง

  ด้านการจัดแสดงมหรสพสมโภช กำหนดจัดแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และการจัดแสดงมหรสพสมโภชที่ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ จำนวน 3 เวที ประกอบด้วย เวทีการแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เวทีการแสดงละครหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก และเวทีการแสดงดนตรีสากล “ธ คือดวงใจไทยทั่วหล้า”

  สำหรับการจัดพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งในต่างประเทศจะจัดพิธี ตามซุ้ม ตามวัด และตามสถานที่ต่างๆ โดยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมดอกไม้จันทน์ จากทุกแห่งส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ ในส่วนของการจัดการจราจร จะปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ชั้นในและบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตามความเหมาะสม ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ จะถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดไว้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดทำหนังสือที่ระลึก มี 3 รายการ หนังสือจดหมายเหตุ มี 6 รายการ และแผ่นพับที่ระลึก มี 3 แบบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกประชาชนและผู้ร่วมพระราชพิธีในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯข่าวหน้า1พระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงเสด็จสวรรคต
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 04:22 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์