จัดพิธีมหามงคล ถวายรัชกาลที่ 8-9 พระเมรุมาศแล้วเสร็จกว่า 95%

ข่าว

  จัดพิธีมหามงคล ถวายรัชกาลที่ 8-9 พระเมรุมาศแล้วเสร็จกว่า 95%

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 มิ.ย. 2560 05:40 น.

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8-9 วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. ด้าน "ประยุทธ์" เผยพระเมรุมาศแล้วเสร็จกว่า 95%  ขอขอบคุณเหล่าช่างฝีมือ ร่วมกันถวายงาน...

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 18.00 น.

  ในการนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)ทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธี โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 195 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐาน เป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมกันสวดมนต์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจสีเหลืองและฟ้า ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลายพระหัตถ์ “สุขกาย—สุขใจ” และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ด้วยพระองค์เอง

  หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคำแปลนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ 28 บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีก 9 บท รวมเป็น 37 บท และทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของทุกท่านผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรม โดยพระราชทานให้แก่ผู้มาเข้าร่วมพิธี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมในการสวดมนต์ ในพิธีมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th 

  ส่วนความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ว่า สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โครงสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 95 ส่วนอาคารประกอบ อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ก็คืบหน้าไปมาก ขอขอบคุณเหล่าช่างฝีมือ ที่ร่วมกันถวายงาน

  นายกฯกล่าวอีกว่า ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารมื้อเย็น สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกวัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สร้างขวัญ กำลังใจ อย่างล้นพ้น อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมใจกันสอนประดิษฐ์ดอกไม้ จันทน์ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

  นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรี ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 19.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

  ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ถึงเรื่องการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ 878 แห่ง ว่า ขอให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวาย ดอกไม้จันทน์อย่างสมพระเกียรติ อย่าทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ส่วนบริเวณพื้นที่วางดอกไม้จันทน์ ขออย่านำแผงเหล็กมาตั้งวาง ปล่อยให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ และในจังหวัดใดที่ประชาชนต้องการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากที่ส่วนกลางกำหนด ขอให้เสนอเรื่องขึ้นมาส่วนกลางทันที โดยไม่ต้องขัดความตั้งใจของประชาชน อีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมากำชับงานด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด

  ด้านความคืบหน้าการจัดสร้างจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม งานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจัดทำภาพร่างลายเส้นต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 46 โครงการใน 3 ผนัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดได้ขยายภาพลายเส้นขนาดเท่าจริง 46 โครงการและผนึกเนื้อหาลงบนผนังทั้ง 3 ด้านแล้ว ได้ประสานสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือวิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับผิดชอบผนังที่ 3 เสนอเรื่องราวพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางกับภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ วางศิลาฤกษ์ลงสีวันที่ 9 มิ.ย. ส่วนผนังที่ 1 น้อมนำเรื่องราวโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 19 โครงการ ผนังที่ 2 เสนอเรื่องราวโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน รวม 13 โครงการ

  นายมณเฑียรกล่าวอีกว่า การทำงานลงสี หรือ ให้เนื้อสีจะบันทึกเหตุการณ์จริงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงการลงสีสถาปัตยกรรมของอาคารก็เช่นกัน โดยจะใช้สีอะคริลิกคุณภาพดี เกรดเอ จากฝรั่งเศส เขียนภาพลงผ้าใบแคนวาสจากอินเดีย คาดว่าทั้ง 3 ผนังจะมีผู้ร่วมลงสีกว่า 100 คน และแล้วเสร็จภายในกันยายน

  นายมานพ อมรวุฒิโรจน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวถึงความคืบหน้างานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ว่า ขณะนี้มหาเทพ ได้แก่ พระอินทร์และพระอิศวรกำลังดำเนินการเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. จากนั้นจะเริ่มขึ้นรูปพระพิฆเนศ ที่มีลักษณะประทับยืนสี่กร พระหัตถ์ของพระพิฆเนศอาจจะอยู่ในลักษณะพนมกรเพื่อส่งเสด็จ ร.9 ส่วนแท่นฐานพระนารายณ์ ก้าวหน้าไปกว่า 80% แท่นฐานพระอินทร์อยู่ระหว่างขึ้นรูปช้างสามเศียร แท่นฐานพระอิศวรมีการขึ้นรูปเศียรพระโคและเก็บลวดลายด้านข้าง สำหรับครุฑประดับหัวเสา 2 ขนาด คือ สูง 1.7 เมตร และสูง 1.5 เมตร ขึ้นโครงเกือบสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงเก็บรายละเอียดของลวดลาย แท่นเขาหัวสัตว์ที่ใช้ตั้ง ช้าง ม้า โค สิงห์ อยู่ระหว่างขึ้นรูป โดยจะใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด

  ด้านนายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ ผู้ออกแบบและดำเนินการปั้นประติมากรรมครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ กล่าวว่า ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศองค์ที่ 2 ส่วนหัวเป็นครุฑ รูปกายเป็นนกอินทรีคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 ล่าสุดได้ใส่ปีกลักษณะนกอินทรีทั้งสองข้าง ปรับท่วงท่าช่วงแขนให้มีความลู่ลมเสมือนการแสดงถึงความเคารพรอรับเสด็จพระองค์สู่สรวงสวรรค์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของลวดลายส่วนประกอบต่างๆของตัวครุฑ สัปดาห์หน้าจะใส่กนกบริเวณส่วนหลัง เป็นลวดลายเครื่องทรงของพญานาค สื่อถึงความเชื่อมโยงโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล เป็นลวดลายร่วมสมัยที่ผสมผสานลายไทยและศิลปะสมัยใหม่อย่างลงตัว ส่วนด้านบนหัวครุฑปั้นเป็นมงกุฎรูปหน้าครุฑ 4 ด้าน เหนือสุดเป็นยอดทรงบัวตูม คาดว่าการปั้นจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระเมรุมาศหนังสือสวดมนต์พระราชวังดุสิตในหลวงรัชกาลที่ 9ราชการ
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 07:27 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์