บำเพ็ญพระราชกุศล วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประชาชนรับเสด็จฯ ในหลวง-ราชินี

ข่าว

  บำเพ็ญพระราชกุศล วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประชาชนรับเสด็จฯ ในหลวง-ราชินี

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  14 ต.ค. 2564 05:04 น.

  ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรง บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนที่ รพ.ศิริราช จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” ถวายสักการะจากเหล่า บุคลากรทางการแพทย์ พสกนิกรพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” แทนคำมั่นจะสืบสานพระราชปณิธานดังกึกก้อง

  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 5 ปี วันที่ 13 ต.ค.2564 เมื่อเวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระ สินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร

  พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา

  เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

  ส่วนช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม และภริยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีรองนายก รัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และผู้ร่วมพิธีแสดงความเคารพหน้าพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที และแสดงความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาเวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ส่วนที่อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ขณะที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. นำคณะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9

  ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9 โดยมีประชาชนร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมาก ส่วนที่วัดบวรนิเวศวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ภายในพระอุโบสถ นั้น ในปีนี้มีการจัดแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ และพื้นที่สักการะไว้หน้าพระอุโบสถด้านนอก

  อีกด้านที่ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 06.45 น. ที่ศาลาศิริราช 100 ปี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำคณะผู้บริหาร บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชาชนทั่วไป พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

  ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่ศาลาศิริราช 100 ปี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผาสู่มหานที” สรุปใจความ ว่า วันนี้มาทบทวนสิ่งที่ ในหลวง ร.9 ทรงสอนและปฏิบัติตลอด 70 ปี ทำให้รู้ซึ้งว่า ทรงเตือนให้เราศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีรับสั่งให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทรงเริ่มจากการสร้างฝน ปลูกป่าอนุรักษ์บนเขาเพื่อรับน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ ปล่อยปลาสร้างอาหาร ไปจนถึงการระบายน้ำออกสู่ทะเล ทรงพิถีพิถันในเหตุและผล ข้อมูลรายละเอียดต่างๆทำออกมาด้วยความใส่พระทัย

  หลังการปาฐกถาในเวลา 15.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รวม 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประชาชนชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนา 9 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 16.15 น.เป็นพิธี “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปิดท้ายด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” มาขับร้องแทนคำมั่นสัญญาว่า จะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีบำเพ็ญพระราชกุศลบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข่าวหน้า1ข่าววันนี้
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11:42 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์