แสงสว่างกลางใจราษฎร์ แรงบันดาลใจให้คนไทยกล้าทำความดี

ข่าว

  แสงสว่างกลางใจราษฎร์ แรงบันดาลใจให้คนไทยกล้าทำความดี

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  13 ต.ค. 2564 05:15 น.

  การเสด็จฯย่ำพระบาทไปทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อทรงรับฟังทุกข์ของประชาชน จากปากคำของประชาชนถึงบ้านของประชาชน คือภาพตราตรึงของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก ใช้ชีวิตสมถะ และใกล้ชิดราษฎร “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” มิเพียงแต่จะทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความผาสุกของปวงประชา แต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ประชาชนชาวไทยกล้าลุกขึ้นทำความดี เพื่อเดินตามรอยพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทย

  หนึ่งในภาพคุ้นตาที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศคือ ภาพของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพกแผนที่ไปด้วยทุกหนทุกแห่ง “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ทรงต่อแผนที่ด้วยพระองค์เองในสำนักงานส่วนพระองค์ แผนที่ที่ทรงใช้มีขนาดใหญ่กว่า 53 ซม.×55 ซม. ซึ่งเป็นขนาดโดยประมาณของแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหาร ปกติแผ่นหนึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่เสด็จฯ มักกว้างกว่านั้นมาก พระปรีชาสามารถในด้านแผนที่มาจากประสบการณ์การใช้แผนที่ต่อเนื่องยาวนาน ทรงเริ่มใช้ตั้งแต่เสด็จเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสาน ในปี 2498

  นับตั้งแต่ที่ทรงรับราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ และมีพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ก็ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมา ทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรให้ทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภาคกลางก่อน แล้วจึงเสด็จฯไปยังภาคอื่นๆจนครบทุกภาค การเสด็จเยี่ยมราษฎรตามพระราชปณิธาน ทำให้ทรงทราบถึงทุกข์สุขและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร นำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทุกด้านของประชาชน

  ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไปแล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์ แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน ในแต่ละปีเสด็จ ออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจราว 500-600 ครั้ง รวมระยะทาง 25,000- 30,000 กิโลเมตร ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรนั้น “ในหลวง รัชกาลที่ 9” จะทรงเป็นกันเองอย่างมากกับประชาชน ทรงแทนพระองค์เองว่า “ฉัน” จะทรงพอพระทัยมากหากได้ฟังข้อมูลจากปากของราษฎรเอง ผู้ตามเสด็จต่างทราบดีว่าจะโปรดมากถ้าทรงพบราษฎรที่รู้ข้อมูลในหมู่บ้านดี บางคราวประทับกับพื้น จะทรงชวนคุยเรื่องทั่วๆไปก่อน จนเมื่อชาวบ้านเกิดความสบายใจแล้ว จึงค่อยๆขยับไปถามถึงการทำมาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหาทุกข์ยากของพวกเขา

  “การที่จะอธิบายว่า “พระมหากษัตริย์” คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่าพระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่ที่พระมหา กษัตริย์ที่เคยรู้จัก หรือเข้าใจกันมาแต่ก่อน หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบันนั้น ก็คือทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ ถ้าจะถามว่าข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้างในอนาคต คำตอบก็คือไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า แต่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา”...“พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร” ได้พระราชทานคำตอบแก่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์บีบีซี เมื่อกราบบังคมทูลถามถึงพระราชทัศนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อจัดทำภาพยนตร์เรื่อง “Soul of The Nation” ในปี 2522

  ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ให้” อย่างแท้จริง...“รับสั่งว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา ...จึงตัดสินพระทัยว่าการที่จะเสด็จฯไปไหนๆ แล้วแจกผ้าห่มแจกเสื้อผ้าเป็นการถมมหาสมุทร อย่างไรก็ช่วยไม่ได้หมด ทางที่ดีรับสั่งว่าต้องลงไปพูดคุยกับเขา เรียกว่าสอบถามถึงความทุกข์ของเขาว่าอยู่ที่ไหน...เมื่อเริ่มตั้งพระทัยเช่นนั้น ก็เริ่มทรงศึกษาแผนที่ ซึ่งกรมแผนที่และกรมชลประทานช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ได้รัฐบาลที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทรงตอบแทนพระคุณประชาชนได้อย่างเต็มที่”...กระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.2526 สะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงเหตุผลที่ทำให้ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ต้องทรงงานตรากตรำอย่างหนัก เพื่อช่วยประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก

  ตลอดเวลาหลายทศวรรษของการครองแผ่นดิน ทรงครองใจคนไทยทั้งชาติ เพราะไม่เคยอยู่ห่างจากประชาชนของพระองค์ ทรงยึดถือหลัก “พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้า แต่มิได้ทรงปกครอง” ทรงวางพระองค์เป็นกลางทางการเมือง จนเป็นที่เคารพสูงสุดของประชาชนชาวไทย คือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง.


  ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวง รัชกาลที่ 9ภาพของพระมหากษัตริย์พระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ผู้ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14:03 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์