ในหลวง-ราชินี พระราชทานของ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.

ข่าว

ในหลวง-ราชินี พระราชทานของ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 มิ.ย. 2564 05:15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลสนาม รวม 49 แห่ง และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพร ด้าน 3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 20.13 น. วันที่ 3 มิ.ย. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 49 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2564 โดยทรงเข้าพระทัยและทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย ความอ่อนล้า จากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่างๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤติในครั้งนี้

สำหรับสิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจ นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยมีความหมายคือ ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤติของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” หลุดหรือแยกออกจากกัน

ทั้งนี้ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 08.57 น. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อประธานองคมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธฯ ได้วางพวงมาลัยและไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าพนักงานอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 44 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ประธานองคมนตรีจุดเทียนที่พระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายพระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ จากนั้น ประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ ภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีกล่าวคำถวายสังฆทานและประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ผ้าไตรนอกนั้น ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนจนครบ ประธานองคมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

สำหรับพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในวันนี้ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจากวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ รวม 44 รูป อาทิ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระ มหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พระเทพมงคลโสภณ วัด เสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ความโดยสรุปว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมถวายพระพรชัย ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงอภิบาลบำรุงประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนาและสืบสานพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้ดำรงวัฒนาสถาพรสืบไป ขอคณะรัฐบาล ข้าราชการและประชานิกรทุกหมู่เหล่า จงสามัคคีพร้อมเพรียงกันเข้าประกอบกรณียกิจตามหน้าที่โดยสุจริตธรรม นำพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองมั่นคง เพื่อสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสอง พระองค์ จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงดลบันดาลประโยชน์สุขโดยธรรม ให้สัมฤทธิ์สู่อาณาราษฎรทุกสถาน สมดังพระราชสัตยาธิษฐานได้อย่างบริบูรณ์ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ หลักชัยของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ

ในช่วงเที่ยง 3 เหล่าทัพได้ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด กองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุตบริเวณท้องสนามหลวง กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ยิงสลุตบริเวณป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ขณะที่กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศ ยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ยิงสลุต ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

อ่านเพิ่มเติม...
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:05 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์