ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 9 คน

ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2564 19:03 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 9 คน

วันที่ 4 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า โดยมีเนื้อหาระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

1. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
2. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
3. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
4. พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
5. พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
6. นายพศวัต เพ็ชรก้อน
7. นายถนอม กรมวังก้อน

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

1. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการราชกิจจานุเบกษาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 01:17 น.