ไลฟ์สไตล์
100 year

ร.10-เจ้าคุณพระสินีนาฏ ฉลองพระองค์คู่ เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล วันเกิด 26 ม.ค.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
27 ม.ค. 2564 05:20 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรง ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทรงปล่อย นก 109 ตัว พันธุ์ปลา 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทโพ ปลากะโห้ รวม 390,000 ตัว และเต่า ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กทม. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 ม.ค.2564

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรง บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง บำเพ็ญพระราชกุศล ไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ กระบือ จำนวน 1 คู่ กับทรงปล่อยนกปรอท 109 ตัว พันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทโพ ปลากะโห้ อย่างละ 15 ตัว รวม 135 ตัว และปลาในถุงย่อย (ปลาตะเพียน) 389,865 ตัว รวมทั้งสิ้น 390,000 ตัว และเต่า โดยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสัณฐานกับข้าราชบริพารที่มาเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯอย่างไม่ทรงถือพระองค์ จากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถานเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2528 ปัจจุบันอายุ 36 ปี เป็นชาวตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ชื่อเดิม โรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์) ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 แล้วได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดลกองทัพบก

ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯได้ปฏิบัติงานและได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงานเพื่อสนองพระราชดำริ อาทิ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมงานจิตอาสา, เป็น ปธ.ที่ปรึกษา คกก.จิตอาสา 904 วปร., เป็น ปธ.ที่ปรึกษา คกก.จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว, เป็นรอง ปธ.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ฯลฯ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาเจ้าคุณพระวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ราชองครักษ์คู่พระทัยข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น.