รับเสด็จ “ร.10-ราชินี” สวมเสื้อเหลืองเนืองแน่น

ข่าว

  รับเสด็จ “ร.10-ราชินี” สวมเสื้อเหลืองเนืองแน่น

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  2 พ.ย. 2563 05:20 น.

  “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่นสองฟากถนน โอกาสนี้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง-พระราชินี และน้ำพระพุทธมนต์ 100 ปี แก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ขณะที่ประชาชนสุดปลื้มปีติได้ชื่นชมพระบารมี ต่างส่งเสียงแซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย.เวลา 17.54 น.พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

  เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สรงพระ สุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงาน สรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน ซับองค์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบผ้าขาว ที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จฯไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทง ดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง และเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

  จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำสังข์แก่สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์แก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา วัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ออกจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เสด็จออกประตูวิเศษไชยศรี แล้วเลี้ยวขวาสู่ถนนหน้าพระลาน ทรงพระดำเนินไปตามถนนหน้าพระลานทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงโบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกลุ่มประชาชนใส่เสื้อเหลือง มารอเฝ้าฯ รับเสด็จด้วยนั้น มีดาราคนดังมาด้วย อาทิ นก-สินจัย เปล่าพานิช โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์ ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน เดือน-ไปรมา รัชตะ ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค ฯลฯ รวมถึงนายบิณฑ์-นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ ซึ่งได้มีโอกาสได้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจาก พระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทแล้ว จากนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ออกจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เสด็จออกประตูวิเศษไชยศรี แล้วเลี้ยวขวา สู่ถนนหน้าพระลาน ทรงพระดำเนินไปตามถนนหน้าพระลาน ทรงโบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถาร กับราษฎรอย่างใกล้ชิดและไม่ทรงถือพระองค์ รวมถึง ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ที่ประชาชนนำมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย ความว่า “ช่วยกัน รักประเทศไทยและพี่น้องประชาชน รักบ้าน รักพี่น้อง ร่วมชาติด้วยความเมตตาและรวมสามัคคี ทำความดี” ยังความปลาบปลื้มปีติแก่เจ้าของภาพเป็นอย่างยิ่ง

  เมื่อทรงพระดำเนินถึงแยกหน้าศาล หลักเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา เสด็จฯผ่านถนนราชดำเนินนอก ถึงยังบริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ 1 รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบก พระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้า รับเสด็จ ตลอดสองฝั่งถนน โดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและโบกธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย สท. พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่เสด็จฯผ่าน ซึ่งบางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความปีติดีใจที่ได้ชื่นชมพระบารมี

  อนึ่ง ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและน้ำพระพุทธมนต์ 100 ปี แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมทั้งให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ อาหารกลางวันและอาหารเย็น ของว่าง น้ำดื่ม เสื้อกันฝน สมุดไดอารี ไปมอบแก่ประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางถนนหน้าพระลานไปจนถึงถนนราชดำเนินใน รวมถึงให้หน่วยงานแพทย์จัดชุดแพทย์และพยาบาลคอยดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1ในหลวง-พระราชินีวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เอกพัน บรรลือฤทธิ์ข่าวทั่วไป
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:17 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์