ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พระเมตตา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์28 ก.ค. 2563 05:30 น.
  SHARE

  ส่ิงของพระราชทาน "เวชภัณฑ์-ครุภัณฑ์-รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" สู้โควิด-19

  สิ่งของพระราชทาน...สู้โรคโควิด–19

  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงห่วงใยเรื่องความเจ็บป่วย และทรงปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างผลกระทบกับมวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลก รวมถึงประเทศไทย โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่อการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด–19 อย่างครบวงจร

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2563 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถพระราชทาน จำนวน 13 คัน ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถพระราชทาน ไปทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก

  โดยเฉพาะกรณีพบทหารอียิปต์ติดโรคโควิด-19 เข้าพักที่ จ.ระยอง กรมควบคุมโรคก็ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยออกปฏิบัติการพร้อมกัน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2563 และใช้ปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คัน ปัจจุบันเก็บไว้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งได้มีการนำไปใช้ตรวจเชิงรุกกรณีเด็กหญิงชาวซูดานติดโรคโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถพระราชทาน” เป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ป่วย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้น้อมนำพระบรมราโชบายแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 มาดำเนินการจนสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยผ่อนคลายลง ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งกระทรวงสาธารณสุขจะนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน 13 คัน กระจายให้กับสำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

  นอกจากนี้ยังมีสิ่งของพระราชทาน ทั้งเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน 1,000,000 ชิ้น โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ สำนักพระราชวัง กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 2.หน้ากากป้องกันใบหน้าชนิดหมวก (Face Shield) จำนวน 10,000 ชิ้น โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ 3.ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ PPE (coveralls with hood) จำนวน 4,000 ชิ้น โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 4.รถพยาบาล จำนวน 4 คัน มี 4 โรงพยาบาลได้รับการจัดสรร ได้แก่ รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, รพ.บันนังสตา จ.ยะลา, รพ.อุ้มผาง จ.ตาก และ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  5.เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 70 เครื่อง โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 58 โรงพยาบาล แบ่งเป็นจังหวัดละ 2 เครื่อง 12 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 2.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 3.รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 4.รพ.ลำปาง จ.ลำปาง 5.รพ.สระบุรี จ.สระบุรี 6.รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7.รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 8.รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 9.รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 10.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 11.รพ.นครศรี ธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช และ 12.รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

  ขณะที่อีก 46 โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 1 เครื่อง ได้แก่ 1.รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 2.รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 3.รพ.ระยอง จ.ระยอง 4.รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 5.รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 6.รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 7.รพ.สกลนคร จ.สกลนคร 8.รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 9.รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 10.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 11.รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 12.รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 13.รพ.ตรัง จ.ตรัง 14.รพ.ยะลา จ.ยะลา 15.รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี 16.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส 17.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 18.รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 19.รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 20.รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 21.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22.รพ.สงขลา จ.สงขลา 23.รพ.นพรัตน์ราชธานี กทม. 24.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 25.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 26.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 27.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 28.รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 29.รพ.เลย จ.เลย 30.รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 31.รพ.พะเยา จ.พะเยา 32.รพ.ยโสธร จ.ยโสธร 33.รพ.กระบี่ จ.กระบี่ 34.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 35.รพ.ลำพูน จ.ลำพูน 36.รพ.หนองคาย จ.หนองคาย 37.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 38.รพ.พัทลุง จ.พัทลุง 39.รพ.ระนอง จ.ระนอง 40.รพ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 41.รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 42.รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 43.รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 44.รพ.นครพนม จ.นครพนม 45.รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ 46.รพ.พังงา จ.พังงา

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกร ในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

  ทีมข่าวสาธารณสุข

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่ิงของพระราชทานโควิด-19รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ข่าววันนี้
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 01:39 น.