ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ค. 2563 06:01 น.
  SHARE

  ตามที่รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบหมายหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-4 ก.ย. ดังนี้ สำนักงานปลัด วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ก.ค., จัดกิจกรรมจิตอาสาพื้นที่ชุมชน และการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และทางเว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊กแฟนเพจของ วธ.ตลอดเดือน ก.ค.

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด The French Masters ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 18 ก.ค.จัดแสดงทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินพื้นบ้านเฉลิม พระเกียรติฯ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ตลอดเดือน ก.ค. จัดโครงการขับร้องประสานเสียงเทิดพระเกียรติฯ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ วันที่ 12 ส.ค. การแสดงเฉลิม พระเกียรติฯ ชุด Ultimate Titans of Music วันที่ 4 ก.ย.

  ปลัด วธ.กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18-31 ก.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการรำถวายพระพร การบรรเลงดนตรีสากลในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเฉลิมพระจักรี บารมีเบิกฟ้า วันที่ 18-19, 25, 26 ก.ค. จัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรม รูปแบบไลฟ์ และจัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ แพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตลอดเดือน ก.ค.

  นายกฤษศญพงษ์กล่าวอีกว่า กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รวมทั้งได้ร่วมกับ 76 จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด วันที่ 26 ก.ค., สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง วันที่ 23 ก.ค., สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ จัดโครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดิน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์, การแสดงทางทัศนศิลป์, การบรรเลงและขับร้องดุริยางค์สากล เพลงสดุดีจอมราชา-สวดสรภัญญะ, การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี รำถวายพระพร, การแสดงสร้างสรรค์ ชุดร่มฉัตร, การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดแสน– ยานุภาพกษัตริยา หรือดุจสายสัมพันธ์ดวงใจพ่อ
  ปลัด วธ.กล่าวด้วยว่า หอภาพยนตร์ องค์การมหาชน เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีตในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างปี 2500-2523 ผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  ช่อง FilmArchive Thailand, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทำแบนเนอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ขึ้นบนเว็บไซต์/Facebook, จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรมร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด จำนวน 510 องค์กร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวง รัชกาลที่ 10 อย่างพร้อมเพรียงกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10กระทรวงวัฒนธรรมกฤษศญพงษ์ ศิริวันเฉลิมพระชนมพรรษาสารคดีเฉลิมพระเกียรติข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้