ข่าว
100 year

พรปีใหม่ ร.10

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ม.ค. 2563 05:08 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสอำนวยพรแก่พสกนิกรไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหน้า1ร.10พระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่พระราชทาน ส.ค.ส.พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตข่าวทั่วไป