ไลฟ์สไตล์
100 year

บำเพ็ญพระกุศล พระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ทุกองค์กรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 ธ.ค. 2562 05:10 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง นายกฯนำทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำทีม ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนอาชีวะมอบเสื้อสกรีนภาพ “ลุงตู่” ให้นายกฯ เจ้าตัวเห็นถึงกับขำพร้อมถาม “ใครเนี่ย น่าเกลียดเชียว”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง นายกฯนำทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำทีม ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนอาชีวะมอบเสื้อสกรีนภาพ “ลุงตู่” ให้นายกฯ เจ้าตัวเห็นถึงกับขำพร้อมถาม “ใครเนี่ย น่าเกลียดเชียว”

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันทำบุญและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทย

เมื่อเวลา 17.19 น. วันที่ 5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง ดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรม มหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562 การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรม วงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระ ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม ที่ถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระธรรมปาโมกข์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เมื่อจบแล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ลาดพระภูษาโยง เสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตร 15 ไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 15 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสด็จฯไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา ธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เช้าวันเดียวกัน ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม พร้อมภริยา นางนราพร จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา องคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าฯ กทม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. หัวหน้าส่วนราชการอิสระ ร่วมในพิธี

จากนั้นเวลา 07.45 น. พล.อ.ประยุทธ์พร้อมนางนราพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ที่ท้องสนามหลวง โดยนายกฯพร้อม ครม.และคู่สมรส ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้า โครงการกำลังใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรไตรกีฬา BBG การจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครม. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี ณ ท้องสนามหลวง โดยนายกฯและภริยาได้ถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วางพานพุ่มจำนวน 2 พาน ในนามนายกฯและ ครม.

จากนั้นนายกฯกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม

นายกฯกล่าวอีกว่า พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหา–กษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศ ชาติและประชาชนตลอดไป

เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อมภริยา ครม.พร้อมคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการ เพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์สุขประชาราษฎร พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก สร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร พระราชทาน “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยรัฐบาลได้น้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี

จากนั้นนายกฯได้เยี่ยมชมพร้อมทดลองเครื่องตัดสับพืชสดเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ทดลองทำปุ๋ยหมักผักตบชวาและทำน้ำหมักชีวภาพ และกล่าวว่า ขอให้ทุกคนช่วยกัน รวมทั้งสื่อจะได้รู้ว่าการทำงานยากขนาดไหน ขอให้สนใจอะไรที่เป็นรูปธรรม สนใจแก่น อย่าสนใจแต่กระพี้ ขอให้ใช้โอกาสอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะวันที่ 5 ธ.ค. หรือวันสำคัญอื่นๆขอให้คนไทยทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ประเทศไทยจะได้ไปข้างหน้าได้อีกเยอะ ต่อมานายกฯร่วมปลูกต้นมะขาม ลำดับที่ 3112s รดน้ำต้นไม้และนำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้

ก่อนเดินทางกลับ นายกฯเยี่ยมชมบูธกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง การสาธิตการสกรีนเสื้อเป็นภาพ ครม. โดยเด็กนักเรียนอาชีวะได้มอบเสื้อสกรีนภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ทันทีที่ พล.อ.ประยุทธ์รับเสื้อและหยิบกางดูพร้อมยิ้มก่อนกล่าวว่า “ใครเนี่ย น่าเกลียดเชียว” จากนั้น นายกฯได้เยี่ยมชมบูธ 4 ภาค ทักทายถ่ายภาพกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง โดยมีหญิงสูงอายุเข้าสวมกอด อวยพรให้นายกฯอายุมั่นขวัญยืนและอยู่ไปนานๆ และก่อนนายกฯขึ้นรถกลับ เปรยขึ้นว่า “คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประยุทธ์ จันทร์โอชาข่าวหน้า1
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:39 น.