king10
ข่าว
100 year

เปิดนิทรรศการองค์ความรู้ ขบวนพยุหยาตราชลมารค

ที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. เวลา 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รอบสื่อมวลชน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งไฮไลต์ของงานคือการแสดงที่ร้อยเรียงเรื่องราวประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่ได้นักแสดงชื่อดังอย่าง มนตรี เจนอักษร และน้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ นำแสดง ประกอบกับชุดการแสดงจากคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และชุดการแสดงที่มีการจำลองริ้วขบวนเสด็จฯทางชลมารค โดยใช้สลิงเคลื่อนเรือ ทั้ง 52 ลำ ผ่านฉากแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชจนถึงท่าราชวรดิฐอย่างสวยงามตระการตา

ทั้งนี้ นายวิษณุ บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า การเสด็จเลียบพระนครทั้งทางบกและทางน้ำเป็นกระบวนเพื่อความสง่างาม เรียกว่า ขบวนพยุหยาตรา เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและสภาพบ้านเมือง บัดนี้จะมีการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 12 ธันวาคมนี้ เป็นขบวนพยุหยาตราครั้งใหญ่ มีเรือในพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับเรือพระที่นั่งที่ท่าวาสุกรี ขบวนสิ้นสุดที่ท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ทุกอย่างมีระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณี

รองนายกฯกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีซ้อมย่อย 10 ครั้ง ซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง และเมื่อหมายกำหนดการเลื่อนจะมีการซ้อมย่อยอีก 4 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 9 ธ.ค.โดยในวันที่ 12 ธ.ค.คาดว่ากระแสน้ำจะนิ่ง ท้อง ฟ้าจะปลอดโปร่ง ขบวนเรือพระที่นั่งจะเคลื่อนตัวไปอย่างสวยงาม ตามแบบแผน ประชาชนสามารถเฝ้าชมขบวนพยุหยาตราได้สองฝั่งเจ้าพระยาตามบ้านเรือน ร้านอาหารริมน้ำ สวนสาธารณะ และวัด 6 วัด ตามเส้นทางขบวนเรือพระที่นั่งเสด็จฯผ่านจะมีการสวดบทเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะที่ในส่วนการจัดนิทรรศการ เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนก่อนงานพระราชพิธีฯ โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน มีการนำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ทั้งช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลายได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง เพื่อจะได้เข้าใจคุณค่าความสำคัญมรดกวัฒนธรรมล้ำค่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม แสดงถึงตัวแทนคนไทย 4 ภาค น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการนำเรือพระที่นั่ง 4 ลำมานำเสนอ พร้อมโชว์ม่านน้ำในช่วงค่ำคืนด้วย

บรมราชาภิเษกนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารควิษณุ เครืองามซ้อมย่อยซ้อมใหญ่