ข่าว
100 year

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชมบทบาทครู เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ต.ค. 2562 09:10 น.
SHARE

ไม่มีเทคโนโลยีใดเข้ามาแทนที่ได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ว่า

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2562 จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขอต้อนรับครูผู้ได้รับรางวัลเมื่อปี 2560 ที่มาเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความชื่นชมยินดีที่ครูทั้ง 11 คน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการระดับชาติของแต่ละประเทศ นับเป็นครูรุ่นที่ 3 ที่มีความโดดเด่นและได้อุทิศตนอย่างไม่ย่อท้อในวิชาชีพการสอนด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ครูทุกคนที่สมควรกับรางวัลนี้ได้รับการยกย่องไม่เฉพาะในระดับชาติ แต่รวมถึงการยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นผู้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อชีวิตของลูกศิษย์และมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสต่อว่า ปี 2562 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศติมอร์ เลสเต จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนด้วยกัน ขอให้พวกเราทำงานไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมครูให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ครูคือมนุษย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของตนเองและสร้างค่านิยมต่างๆให้เกิดขึ้น ไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถมาแทนที่ครูได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว นั่นคือว่าทำไมครูที่ดีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับเป็นพลเมืองของโลกด้วย

ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 คน ได้แก่ 1.นางฮาจา นูร์เลีย ฮาจี อัสปาร์ จาก บรูไน ดารุสซาลาม 2.นายลอย วิรัก จากกัมพูชา 3.นายซาดัด บี มินันดัง จากฟิลิปปินส์ 4.นางลูร์เดส รันเกล กอนคัลเวส จากติมอร์ เลสเต 5.นายเลอทัน เลียม จากเวียดนาม 6.นางแอนเจลีน ชาน ซิว เหวิน จากสิงคโปร์ 7.นายสุเทพ เท่งประกิจ จากไทย 8.นายรูดี ฮาร์ยาดี จากอินโดนีเซีย 9.นายไพสะนิด ปันยาสวัด จาก สปป.ลาว 10.นางเค เอ ราซียาห์ จากมาเลเซีย 11.นายหม่อง จ๋าย จากเมียนมา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูกฤษณพงศ์ กีรติกร