ข่าว
100 year

จัด "สวดมนต์" ถวายพระกุศล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ก.ย. 2562 05:30 น.
SHARE

ที่พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อเย็นวันที่ 18 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรฯเป็นประธานพระสงฆ์รวม 159 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราช เลขานุการในพระองค์ อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี

เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 159 รูป สวดมาติกา ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสนสงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร 159 รูป พระสงฆ์ 159 รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 159 รูป เจริญ พระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต สวดมนต์พร้อมกัน

ต่อมาผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 159 รูป ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ ก่อนเดินทางกลับ จากนั้นผู้ร่วมในพิธีร่วมส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) ขึ้นพระราชยานกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวังดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์