ข่าว
100 year

ด้วยพลังแห่งรัก สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ส.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีผ่านฉลองพระองค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการใหม่ “ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อปี พ.ศ.2493 โดยจัดแสดงที่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวว่า นิทรรศการนี้สื่อถึงทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร นี่คือพลังที่ทำให้พระองค์ท่านเสด็จฯไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้อง ที่ใดมีราษฎรเฝ้าคอย พระองค์ไม่ทรงย่อท้อที่จะเสด็จฯไปเยี่ยม พระองค์ทรงมีความสุขที่ได้ทรงงานท่ามกลางประชาชน และจะเสด็จฯกลับไปติดตามงาน ไม่ใช่แค่พระราชทานเงิน แต่ทรงสอนให้เขาพึ่งพาตัวเองสร้างงานอาชีพและส่งต่อให้ลูกหลาน ในแต่ละปีเวลาประทับในพระนครไม่มากเท่าที่เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎร คนที่อยู่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญเข้าไม่ถึง ทรงอยากไปพระราชทานกำลังใจ และสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ ชื่อนิทรรศการด้วยพลังแห่งรักจึงเหมาะสมที่สุด เพราะพระองค์เสด็จฯไปด้วยความรักจริงๆ และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักพสกนิกร จึงอยากให้ทุกคนช่วยสืบสานผ้าไทย แต่งกายผ้าไทย

ด้าน จินตนา กฤติพร ทายาทของ น้อย กฤติพร ช่างฉลองพระองค์ ซึ่งมาร่วมงานได้กล่าวแทนคุณตาว่า ตลอดชีวิตที่คุณตาถวายงานตัดเย็บฉลองพระองค์ ได้ถ่ายทอดความซาบซึ้งกับลูกหลานมาโดยตลอด คุณตาบอกว่าตัดเสื้อให้พระองค์ท่านได้ใช้ผ้าไทยมาประกอบ โดยเน้นคัตติ้งและดีไซน์ที่เข้ากับพระองค์ ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ผ้าไทยนั้นสวยงามอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ดูดียิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ช่วงเวลาหนึ่งมีโอกาสได้ถวายงาน

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์

สำหรับนิทรรศการนี้แบ่งเป็น 2 ห้อง คือห้องที่ 1 จะแสดงถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยเป็นการจัดแสดงฉลองพระองค์ควบคู่กับพระฉายาลักษณ์ อาทิ ชุดราตรี ใน พ.ศ.2528 ตัดเย็บโดยห้องเสื้อบัลแมง เป็นฉลองพระองค์ตัดเย็บจากพระภูษาเยียรบับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระภูษา (แบบกระโปรง) ตัดเย็บจากผ้าไหมซาติน ฉลองพระองค์ องค์นี้ทรงเป็นแบบในการฉายพระฉายาลักษณ์ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้น จากนั้นในระหว่างทางเชื่อมที่จะเข้าสู่ห้องที่สอง ได้จำลองบรรยากาศขบวนรถไฟสื่อถึงการออกเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2498 ซึ่งในห้องที่ 2 บอกเล่าถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี และยังมีการนำ “พระมาลา” และ “พระพัชนี” มาร่วมจัดแสดง ซึ่งพระองค์จะทรงพระมาลาเพื่อความสะดวกในการทรงงาน จดบันทึกปัญหาของราษฎร แสดงให้เห็นถึงความใส่พระราหฤทัยและความรักที่มีต่อพสกนิกรด้วย นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562-2565 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระพันปีหลวงพิพิธภัณฑ์ผ้าพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมหาราชวังจรุงจิตต์ ทีขะระข่าวทั่วไป