ข่าว
100 year

"5 ศาสนา" สวดถวายพระพร! พระพันปีหลวง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ส.ค. 2562 05:05 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ทรงยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ในโอกาสสำคัญกรมการศาสนาจึงจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสนาอิสลามมีพิธีสวดดุอาร์ขอพร ศาสนาคริสต์มีพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ พิธีสวดอัรดาสขอพรพระศาสดา

นายอิทธิพลกล่าวว่า ในส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัดจัดพิธีทางศาสนาในศาสนสถานและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและยังร่วมสืบสานพระราชดำริในด้านการศาสนาจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในชุมชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้การนำหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและวิถีชีวิตท่ามกลางความหลากหลายของแต่ละศาสนามากยิ่งขึ้น

นายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามโดยเฉพาะในด้านการศาสนา ทรงให้ความสำคัญกับศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านของศาสนาอิสลาม ที่ผ่านมาพระองค์ได้เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ทั้งทรงมีพระราชดำริเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการศิลปาชีพในจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ที่ช่วยให้เกษตรในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทำให้ราษฎรต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงบำเพ็ญพระราชกุศลพระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคมพระพันปีหลวงสวดถวายพระพร